Anklagemyndigheden anmoder om udsættelse af sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen

Anklagemyndigheden anmoder om udsættelse af sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen

19. oktober 2023
Af Anette Pedersen

Anklagemyndigheden har i dag bedt om udsættelse af sagen mod Lars Findsen indtil den 28. november 2023 og i sagen mod Claus Hjort Frederiksen indtil den 30. november 2023.  

Det sker selvom Højesteret endnu ikke har afsagt kendelse i spørgsmålet om dørlukning i sagerne.

Anmodningerne er begrundet i udfaldet af Højesterets kendelser afsagt den 12. oktober 2023. 

”Kendelserne ændrer efter anklagemyndighedens vurdering i meget væsentlig grad rammerne for håndteringen af de klassificerede oplysninger i sagerne i forhold til de rammer, der blev fastlagt af landsretten. Anklagemyndigheden har derfor iværksat en afklaring af, om rammerne kan anses for betryggende i en sådan grad, at de klassificerede oplysninger kan fremlægges under retssagerne. Det er derfor ikke muligt at påbegynde hovedforhandlingerne som planlagt,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

Anklagemyndigheden har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.