Anklagemyndigheden beder om udsættelse i sag mod 62-årig tidligere PET-medarbejder

Anklagemyndigheden beder om udsættelse i sag mod 62-årig tidligere PET-medarbejder

08. februar 2023
Af Anette Pedersen

Østre Landret afsagde den 7. februar 2023 med dissens kendelse om, at en sag mod en 62-årig tidligere PET-medarbejder, der skulle være behandlet ved Københavns Byret den 9. februar 2023, delvist skal foregå offentligt. Landsretten ændrede dermed afgørelsen fra Københavns Byret om, at sagen i sin helhed skulle foregå for lukkede døre. 

Anklagemyndigheden har nu bedt om udsættelse af sagen, idet anklagemyndigheden har søgt om tilladelse til at indbringe spørgsmålet om dørlukning for Højesteret. 
 
”Sagen omhandler brud på tavshedspligten begået af en tidligere PET-medarbejder. Det kan kompromittere PET´s mulighed for at løse deres opgaver, hvis der er ikke er den fornødne fortrolighed om efterretningstjenestens arbejdsopgaver, arbejdsmetoder og klassificerede oplysninger, som kan have betydning for nogens sikkerhed. Vi skal huske, at PET´s arbejdsopgave er at sikre statens sikkerhed, så det er meget tungtvejende hensyn, der skal tages i betragtning. 

I den konkrete sag er det vurderet, at det af hensynet til fremmede magter og nogens sikkerhed var nødvendigt, at retsmødet i sin helhed skulle foregå for lukkede døre, hvilket Østre Landsret ikke har givet anklagemyndigheden medhold i. Set i lyset af de hensyn der er på spil, har anklagemyndigheden søgt om tilladelse til at indbringe spørgsmålet om dørlukning for Højesteret. Anklagemyndigheden har derfor bedt om, at sagen udsættes,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.