Anklagemyndigheden er de jurastuderendes foretrukne offentlige arbejdsplads

Anklagemyndigheden er de jurastuderendes foretrukne offentlige arbejdsplads
24. maj 2019
Af Henrik Madsen

For første gang nogensinde topper Anklagemyndigheden listen over offentlige arbejdspladser, som landets jurastuderende drømmer om at arbejde for. Rigsadvokat Jan Reckendorff glæder sig over resultatet og roser medarbejderne for at være gode ambassadører for myndigheden.

Torsdag 23. maj sent om aftenen blev det ved et større arrangement i centrum af København afsløret, hvor landets studerende drømmer om at arbejde, mens de i disse uger og måneder sidder og sveder over studiebøgerne og eksamensopgaverne.
 
Det er Universum, der årligt offentliggør en stor undersøgelse foretaget blandt mere end 14.000 studerende, og ”Student Survey 2019” viser, at anklagemyndigheden for første gang indtager førstepladsen, når det kommer til de jurastuderendes foretrukne, offentlige arbejdsplads.
 
Strategisk mål at være attraktiv arbejdsplads
Det var en meget tilfreds rigsadvokat Jan Reckendorff, der modtog nyheden om, at anklagemyndigheden er de jurastuderende foretrukne, offentlige arbejdsplads.
 
»Vi har et strategisk mål om at være en af de mest attraktive offentlige arbejdspladser for jurister. Derfor er jeg som rigsadvokat glad for, at de jurastuderende gerne vil arbejde for anklagemyndigheden. Vi vil bruge denne hæder til at gøre alt, hvad vi kan, for også fremadrettet at fastholde en position som en af landets mest attraktive offentlige arbejdspladser,« siger Jan Reckendorff, rigsadvokat.
 
Arbejde for at sikre retfærdighed
Rigsadvokaten glæder sig også over, at mange jurastuderende kan spejle sig i anklagemyndighedens vigtige samfundsrolle og eksistensberettigelse.
 
»Vi arbejder i anklagemyndigheden for at sikre, at Danmark er et af de mest trygge og sikre lande i verden, ligesom vi bidrager til, at Danmark har et af verdens bedste retssamfund. Vi kæmper for retfærdighed hver eneste dag, hvor de skyldige bliver dømt, og de uskyldige går fri, og det ser ud til, at mange af de kommende jurister gerne vil være med på det hold. Det kan jeg som øverste leder i anklagemyndigheden kun være stolt af på medarbejdernes og organisationens vegne,« siger Jan Reckendorff.
 
Medarbejderne er de vigtigste ambassadører
Rigsadvokaten roser anklagemyndighedens medarbejdere for, at de - gennem deres daglige arbejde - er de vigtigste ambassadører for myndighedens tiltrækningskraft på kommende medarbejdere i en organisation, hvor nogle af nøgleværdierne er ordentlighed, dedikation og objektivitet. Dertil kommer, at anklagemyndigheden også bestræber sig på at kommunikere tydeligt til omverdenen og så åbent som muligt om sit arbejde og formålet med myndighedens vigtige samfundsrolle.
 
Baggrund:
- I 2010 formulerede anklagemyndigheden en målsætning i ”Anklagemyndighedens mål og strategi 2010-15” om at ville være en af landets mest attraktive juridiske arbejdspladser.
- Målsætningen lød som følger:
»Vores muligheder for at levere gode resultater af høj kvalitet afhænger af medarbejderne. Kun ved at rekruttere, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere kan vi bevæge anklagemyndigheden i den retning, vi ønsker.
- Konkurrencen om gode medarbejdere er hård. Vi vil arbejde for at blive en endnu bedre arbejdsplads, således at vi til stadighed kan rekruttere blandt de dygtigste jurister. Og vi har en klar forventning om, at vores medarbejdere løbende udvikler sig og bliver endnu dygtigere.
- Undersøgelser viser, at anklagemyndigheden allerede i dag er en meget attraktiv arbejdsplads for kommende jurister. Målet er, at anklagemyndigheden styrker denne position og bliver en af de allermest attraktive juridiske arbejdspladser i Danmark.«
- 2019 var året, hvor Universums store studieundersøgelse for første gang gav førstepladsen til anklagemyndigheden som de jurastuderende foretrukne, offentlige arbejdsplads.
- Cirka 800 jurastuderende deltog i undersøgelsen.