Anklagemyndigheden har fortsat særligt fokus på sager med bandekriminalitet 

Anklagemyndigheden har fortsat særligt fokus på sager med bandekriminalitet 

23. januar 2018

Indsatsen mod bandekriminalitet er et vigtigt område for anklagemyndigheden og vil også være det i 2018. Rigsadvokaten har udpeget de områder, hvor landets anklagere skal følge retspraksis særligt tæt i 2018. Det gælder blandt andet bandekriminalitet, hvor strafniveauet for ny lovgivning om brug af skydevåben og afpresning skal fastlægges ved domstolene. 

Kriminalitet begået af bandemedlemmer prægede en stor del af politiets og anklagemyndighedens arbejde i 2017. Den øgede bandekriminalitet medførte desuden en række ændringer af straffeloven. Lovændringerne er blandt de anklagerfaglige fokusområder i retspraksis, som anklagemyndigheden i 2018 skal arbejde særligt intensivt med, fortæller Jens Røn, statsadvokat fra Rigsadvokaten.

»Bandekriminalitet har meget høj prioritet også i anklagemyndigheden. Der er kommet en række nye regler på dette område, hvor vi følger afgørelserne særligt tæt for at skabe en ensartet praksis på området og få fastlagt strafniveauet,« siger Jens Røn.

Strafniveau for brug af skydevåben og afpresning

Blandt områderne, som anklagemyndigheden særligt vil følge i retspraksis, er opholdsforbud for kriminelle, der er dømt for bandekriminalitet (straffelovens § 79 a). Derudover skal strafniveauet afklares for straffelovens § 81 b, som omhandler brug af skydevåben på et offentligt sted, ligesom strafniveauet for afpresning som led i bandekriminalitet skal afklares ved domstolene.

»Hvert år udpeger anklagemyndigheden nogle strafferetlige områder, hvor vi skal have prøvet en række straffesager ved domstolene for at afklare retspraksis. Det kan være strafniveauet for den pågældende type af kriminalitet, eller hvilke straffesager en ny lovgivning konkret omfatter,« fortæller Jens Røn.

Anklagemyndigheden vil i år desuden fokusere på at få fastlagt strafniveauet for chikane og grov bagvaskelse mod offentlige ansatte blandt andet på internettet. 

Baggrund
Anklagemyndigheden skal i arbejdet med konkrete straffesager også have fokus på gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter om blandt andet fortolkning af loven og strafniveauer for forskellige kriminalitetsformer. 

Anklagemyndigheden udpeger derfor løbende særlige fokusområder i retspraksis for at få afklaret disse spørgsmål ved domstolene.

Læs mere om anklagemyndighedens fokusområder i retspraksis 2018