Anklagemyndighedens mål- og resultatplan 2019

Anklagemyndighedens mål- og resultatplan 2019
07. januar 2019
Af Mikkel Thastum

Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2019 har fokus på arbejdet i den samlede straffesagskæde og på en åben og borgerrettet opgaveløsning samt kvaliteten og effektiviteten i straffesagsbehandlingen.
 

Mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden er koordineret med mål- og resultatplanen for politiet, så de to planer tilsammen udgør det samlede styringsgrundlag for politi og anklagemyndighed i 2019.

I anklagemyndighedens mål- og resultatplan er der bl.a. fastsat mål for:

• Effektiv sagsbehandling af straffesager – reduktion af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tværs af myndighederne, forbedret fristoverholdelse i sager om vold, voldtægt og våben og i sager mod unge samt mål for anklagemyndighedens produktivitet.

• Åben og borgerrettet opgaveløsning – øget kommunikation om tilsynet med legalitet og kvalitet i straffesagsbehandlingen, bedre kommunikation og vejledning til ofre samt fortsættelse af arbejdet med adfærd, kultur og værdier i anklagemyndigheden

• Høj kvalitet og styrkelse af SØIK - mål for domfældelsesprocenten og for visitationen af indberetninger til Hvidvasksekretariatet samt for styrkelsen af hvidvaskområdet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Læs anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2019 her