Anklagemyndighedens nødberedskab

Anklagemyndighedens nødberedskab

26. marts 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

Anklagemyndigheden har, som øvrige offentlige myndigheder, iværksat et nødberedskab med henblik på at kunne varetage de kritiske opgaver, mens store dele af Danmark er lukket ned. Foreløbig gælder nødberedskabet til og med 13. april. 
 

Anklagemyndighedens nødberedskab betyder, at sager af samfundskritisk betydning fortsat vil blive afviklet. Det gælder blandt andet grundlovsforhør. Det vil være de enkelte politikredse og statsadvokater, der lokalt tilrettelægger arbejdet, og som derfor kan oplyse om blandt andet afvikling eller aflysning af bestemte retsmøder.
 
Anklagere vil, ligesom andre offentligt ansatte, frem til 13. april i videst muligt omfang arbejde hjemmefra. Anklagere vil dog fortsat møde til de nødvendige retsmøder, der finder sted. 
 
Anklagemyndigheden har en tæt og god dialog med Domstolsstyrelsen, der har indført et nødberedskab, så de kritiske opgaver i retssystemet fortsat kan blive gennemført, mens nødberedskabet gælder. Grundlovsforhør, hvor mistænkte bliver varetægtsfængslede og fristforlængelse af allerede varetægtsfængslede vil blandt andet fortsat finde sted, og her vil der være en anklager, der møder frem. Der vil derfor ikke være tale om, at personer, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet, pludselig bliver løsladt, men det er domstolene der afgør, om der er grundlag for varetægtsfængsling. 
 
Det vil i sidste ende være op til dommeren i den enkelte sag at vurdere, hvilke retsmøder, der skal gennemføres, og hvilke der udsættes. Som konsekvens af, at der er indført et nødberedskab til og med 13. april, vil der i sagens natur blive et stort antal straffesager, som bliver udskudt. Anklagemyndigheden kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor mange sager, det drejer sig om, eller hvilke konsekvenser det får for sagsbehandlingstiderne fremadrettet. 

Anklagemyndigheden vil fortsat kunne kontaktes via telefon, post og mail, som besvares inden for normal åbningstid. 

Anklagemyndighedens tlf.: 72 68 90 00 (omstilling) samt via mail:

Rigsadvokaten: rigsadvokaten@ankl.dk

Statsadvokaten i Viborg: sav@ankl.dk

Statsadvokaten i København: sak@ankl.dk

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet: saoek@ankl.dk

For kontakt til den lokale anklagemyndighed kan der rettes henvendelse til den konkrete politikreds.

 
For pressehenvendelser kontakt Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30334689.