Anklager mistænkt for embedsmisbrug – efterforskning overdraget til politiklagemyndighed

Anklager mistænkt for embedsmisbrug – efterforskning overdraget til politiklagemyndighed

06. oktober 2016
Af Mikkel Thastum

En anklagers optræden under en landsretssag om hashhandel på Pusher Street bliver nu efterforsket. Sagen er overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Anklagemyndigheden har overdraget efterforskningen af mulig strafbar påvirkning af vidner i forbindelse med retssager om hashhandel på Pusher Street til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). I første omgang retter mistanken sig mod en anklager hos Statsadvokaten i København, som statsadvokaten allerede tidligere på ugen tog af en ankesag i Østre Landsret. Men anklagemyndigheden har også bedt DUP om at undersøge, om andre anklagere eller politifolk eventuelt kan have handlet i strid med reglerne i det pågældende sagskompleks.

Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.

»Det er en meget alvorlig og usædvanlig sag, som jeg aldrig tidligere har hørt magen til. Men jeg har sammen med Københavns Politi og efter drøftelse med Rigsadvokaten bedt politiklagemyndigheden om at undersøge, om der er handlet i strid med reglerne i forbindelse med behandlingen af retssagerne,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Foreløbig er anklageren i en konkret straffesag i Østre Landsret sat fra sagen af Statsadvokaten i København – efter at der er opstået mistanke om, at anklageren har handlet i strid med reglerne. Anklagerens korrespondance med vidner er blevet beslaglagt tillige med mobiltelefon og computer med henblik på at sikre eventuelle beviser.

»Det er naturligvis en meget alvorlig sag, hvor vi skal have fuldstændig styr på fakta – før man kan drage nogen som helst konklusioner. Det er også derfor, at vi har bedt politiklagemyndigheden om at overtage sagen. Men mistanken koncentrerer sig om, at anklageren kan have tilsidesat sine embedspligter i forbindelse med en mulig ulovlig påvirkning af vidners forklaringer,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Rigsadvokat Ole Hasselgaard ser med betydelig alvor på sagen.

»Det er naturligvis helt afgørende, at der kan stå tillid om anklagemyndigheden. Derfor er det magtpåliggende, at det her bliver undersøgt til bunds af Den Uafhængige Politiklagemyndighed,« siger rigsadvokat Ole Hasselgaard, der samtidig understreger, at der ikke kan drages håndfaste konklusioner, inden undersøgelsen er tilendebragt.

For yderligere oplysninger:

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas: 40 13 33 28

Anklagemyndighedens Kommunikationschef, Mikkel Thastum, 25 12 61 48