Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2020

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2020

10. marts 2020

Anklagemyndigheden har identificeret en række områder, som i 2020 skal følges særligt nøje og i relevant omfang søges afklaret i retspraksis.

Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter om blandt andet lovfortolkning, strafniveauer og bevismæssige forhold.

Anklagemyndigheden har som tidligere år identificeret en række områder, som i 2020 skal følges særligt nøje og i relevant omfang søges afklaret i retspraksis. En afklaring i retspraksis inden for forskellige områder kan i betydeligt omfang ske på en tilstrækkelig måde gennem behandling af straffesager ved byretten og landsretten. I nogle tilfælde vil der være behov for at søge egnede sager indbragt for Højesteret.

Der vil løbende blive fulgt op på områderne, herunder hvis der opstår nye spørgsmål, som bør have et særligt fokus og afklares i retspraksis. 

Se nærmere i publikationen "Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2020".