Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2021

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2021

22. december 2020

Anklageklagemyndigheden har udvalgt en række områder, som i 2021 skal følges særligt nøje og søges afklaret i retspraksis.

Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter om blandt andet lovfortolkning, strafniveauer og bevismæssige forhold.

Anklagemyndigheden har igen i år udvalgt en række områder, som i 2021 skal følges særlig nøje og søges afklaret i retspraksis. En afklaring i retspraksis inden for forskellige områder sker som udgangspunkt ved behandling af straffesager i byretten og landsretten. I nogle tilfælde vil der være behov for at søge egnede sager indbragt for Højesteret. Der vil løbende blive fulgt op på fokusområderne. 

Se nærmere i publikationen "Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2021"