Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2023

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2023

13. januar 2023

Anklagemyndigheden har udvalgt fire områder, som skal følges særligt nøje i år.

En del af anklagemyndighedens opgave består i, at man igennem arbejdet med konkrete straffesager bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter om blandt andet lovfortolkning, strafniveauer og bevismæssige forhold.

Derfor har anklagemyndigheden også i 2023 udvalgt nogle fokusområder, som skal følges særligt nøje og søges afklaret i retspraksis.

”I år arbejder vi videre med fire områder, hvor der er et særligt og aktuelt behov for at få fastlagt og tydeliggjort retspraksis i tilknytning til ny eller nyere lovgivning,” fortæller Lise Fink, vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten.

”Det drejer sig om bestemmelsen om opholdsforbud i nattelivet, strafskærpelse i forbindelse med udnyttelse af coronahjælpepakker, den nye stalkingbestemmelse samt forbud til seksualforbrydere efter straffelovens paragraf 236. Vi tilpasser områderne løbende, i takt med at der opstår behov for at følge nye fokusområder,” forklarer hun.

En afklaring i retspraksis sker som udgangspunkt ved behandling af straffesager i byretten og landsretten. I nogle tilfælde vil der være behov for at søge egnede sager indbragt for Højesteret. 

De fire anklagerfaglige fokusområder for 2023

Opholdsforbud i nattelivet efter straffelovens § 79 c og overtrædelse af forbud: Rækkevidden af den nye bestemmelse skal afklares, herunder i forhold til varigheden af et forbud og overtrædelse af et idømt forbud.

Strafskærpelse efter straffelovens § 81 d, stk. 2, om udnyttelse af COVID-19-hjælpepakker: Strafniveauet skal afklares i sager om udnyttelse af COVID-19-hjælpepakker, når strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 d, stk. 2, finder anvendelse.     

Forbud til seksualforbrydere efter straffelovens § 236: Anvendelsesområdet og rækkevidden af forbud til dømte seksualforbrydere skal afklares. Desuden skal strafniveauet for overtrædelse af et forbud afklares.     

Stalking efter straffelovens § 242: Anvendelsesområdet for den nye bestemmelse om stalking skal afklares. Desuden skal strafniveauet i disse sager afklares.