Bødetakster for overtrædelse af forbud mod større forsamlinger som følge af COVID-19

Bødetakster for overtrædelse af forbud mod større forsamlinger som følge af COVID-19

18. marts 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

Opdateret den 1. april 2020: Siden denne nyhed er blevet offentliggjort, har Folketinget med en lovændring den 31. marts 2020 vedtaget skærpede bødestraffe. Se de skærpede bødestraffe 

Rigsadvokaten har fastsat vejledende bødetakster for overtrædelse af det midlertidige forbud mod større forsamlinger mv., som er indført med virkning fra kl. 10 i dag med henblik på at mindske spredning af smitte med COVID-19 i samfundet.

Regeringen har besluttet, at der fra tirsdag den 18. marts kl. 10 indføres:

  • Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer
  • Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer m.v.
  • Lukning af storcentre mv.
  • Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter m.v.
  • Nye krav til butikker, supermarkeder m.v.


For en nærmere beskrivelse af de indførte restriktioner henvises til www.coronasmitte.dk og bekendtgørelse nr. 224 af 18. marts 2020 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Ovenstående regler gælder foreløbigt indtil 30. marts 2020.

Rigsadvokaten har i dag fastsat følgende vejledende bødetakster for overtrædelse af de indførte forbud og restriktioner (i førstegangstilfælde):

Overtrædelse af forbud mod større forsamlinger, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1: Bøde 1.500 kr. 

Erhvervsdrivendes manglende overholdelse af lukkekrav for restauranter, butikker, sport- og fritidsfaciliteter mv., jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1: Bøde 5.000 kr. 

Erhvervsdrivendes manglende overholdelse af restriktioner for visse lokaler mv., jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1.: Bøde 1.500 kr. 

Bødeniveauet vil blive skærpet i gentagelsestilfælde.

Personer, som ikke efterkommer politiets påbud og anvisninger, vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1.500 kr. 

Læs den nye bekendtgørelse

 

Pressehenvendelser kan rettes til Jens Fuglsang Edelholt på 30334689.