Brite idømt 8 års fængsel i bedragerisag om 8,9 milliarder kroner

Brite idømt 8 års fængsel i bedragerisag om 8,9 milliarder kroner

01. marts 2024

Den anden udbyttesag er nu afgjort ved retten med lang fængselsstraf og konfiskation af et trecifret millionbeløb som resultat.

En 52-årig britisk statsborger er i dag blevet idømt 8 års fængsel for medvirken til bedrageri og forsøg på bedrageri af den danske statskasse for 8,9 milliarder kroner. Sagen er blevet ført af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK). 

Det er sket ved Retten i Glostrup, hvor den 52-årige tilstod over for en dommer, at han i en periode fra december 2013 til august 2015 medvirkede til, at der i 3.156 tilfælde blev ansøgt om refusion af dansk udbytteskat på et urigtigt grundlag, hvilket var baggrunden for, at Skattestyrelsen (daværende SKAT) blev bragt i vildfarelse til at udbetale det store pengebeløb.

Den 52-årige tilstod i retten, at han som ansat i eller som konsulent for selskaber tilhørende en 53-årig britisk mand, der er tiltalt i sagen, var med til at planlægge og koordinere konstruerede handelsforløb om køb og salg samt lån og udlån af aktier i et lukket handelssystem med det formål at danne et grundlag for udstedelse af såkaldte udbyttenotaer til 185 amerikanske pensionsselskaber og 24 malaysiske selskaber.

Udbyttenotaerne blev på vegne af de amerikanske pensionsselskaber og malaysiske selskaber sendt til SKAT som dokumentation for at have ret til refusion af dansk udbytteskat.

Aktiehandlerne medførte dog ikke, at ansøgerne modtog dansk aktieudbytte, hvorfor de ikke havde ret til at kræve tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Som følge af dommen har retten konfiskeret 100 millioner kroner svarende til det beløb, som den 52-årige erkendte at have modtaget som betaling for sin rolle i den økonomiske kriminalitet.

Anklager ved NSK, Dennis Bæckmann Rasmussen, siger: 

”Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at retten nu har konfiskeret udbytte på 100 millioner kroner, som den 52-årige modtog for sin rolle.  Vi vil nu i NSK arbejde videre med at sikre, at pengene kommer tilbage i statskassen.”

Den 52-årige blev udvist af Danmark for bestandigt og blev desuden frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.

Den 52-årige har udbedt sig betænkningstid.