Britisk statsborger idømt seks års fængsel i udbyttesag

Britisk statsborger idømt seks års fængsel i udbyttesag

02. februar 2024

Den første såkaldte udbyttesag er nu afgjort ved retten med lang fængselsstraf og konfiskation af et trecifret millionbeløb som resultat.

En 54-årig britisk statsborger er idømt seks års fængsel for omfattende bedrageri mod den danske statskasse.

Det er sket ved Retten i Glostrup, hvor den britiske statsborger foruden en fængselsstraf også blev udvist af Danmark for bestandigt. Som en del af dommen konfiskerede retten 175 millioner kroner hos den 54-årige. Han er desuden frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.

Retten fandt det bevist, at den 54-årige mand i en periode fra 2012 til 2015 stod bag bedrageri af særlig grov beskaffenhed, da han svindlede SKAT (nu Skattestyrelsen) til uretmæssigt at udbetale 320 millioner kroner.

Efterforskningen i sagen har blotlagt, at den 54-årige anvendte selskabet Salgado Capital til at gennemføre svindlen mod statskassen. Gennem Salgado Capital søgte den 54-årige på vegne af et selskab og en pensionskasse, som den 54-årige selv ejede og drev, samt på vegne af to amerikanske pensionskasser, om udbetaling af for meget betalt udbytteskat af danske aktier. Selskaberne og pensionskasserne modtog dog aldrig udbytte fra danske aktier, hvoraf der var indeholdt udbytteskat, og derfor havde selskaberne og pensionskasserne heller ikke ret til tilbagebetaling af skat.

Til brug for anmodningen om tilbagebetaling af udbytteskat udarbejdede den 54-årige dokumenter, såkaldte udbyttenotaer, om udbyttebetalinger, der vildledte SKAT til at tro, at selskaberne var berettiget til tilbagebetaling af skat.

Dokumenterne blev sendt til SKAT i 147 tilfælde for at fuldbyrde svindlen.

Sagen er blevet først som en samarbejdssag mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

”Der var ikke modtaget noget udbytte, hvoraf der var indeholdt udbytteskat i Danmark, og derfor var der heller ingen ret til at tilbagesøge udbytteskat. Efterforskningen i sagen har vist, at den 54-årige konstruerede et avanceret handelssystem med det formål at svindle statskassen, og det har retten nu også fundet bevist. Dommen er en milepæl i retsopgøret efter udbyttesagen, og i NSK vi ser frem til at tage de næste skridt i de andre udbyttesager i de kommende måneder," siger specialanklager ved National enhed for Særlig Kriminalitet(NSK), Ane Kallmayer Bach.

”I sagen her har der været tale om en kynisk udnyttelse af det danske system. Den 54-årige har egennyttigt bedraget sig til penge, der tilhører det danske samfund og dermed os alle sammen. Der har været tale om særdeles groft bedrageri, og derfor ser jeg med tilfredshed på, at retten har udmålt en lang fængselsstraf,” siger specialanklager ved Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet(SSK), Anders Møllmann.

Den dømte har anket dommen.