Danske Bank får hvidvaskbøde af SØIK

Danske Bank får hvidvaskbøde af SØIK

21. december 2017

En overtrædelse af hvidvaskloven fører nu til, at Danske Bank skal betale en bøde på 12,5 millioner kroner. Bøden kommer samtidig med, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har øget sit fokus på at bekæmpe kriminelles muligheder for at vaske sorte penge hvide.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har givet Danske Bank en bøde på 12,5 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne i hvidvaskloven.

Det oplyser chefanklager Steen Bechmann Jacobsen fra SØIK.

»Selvom der i denne sag ikke er tale om meget grove overtrædelser af loven, ser vi alligevel en bøde på et ganske markant beløb, når vi sammenligner med lignende strafferetlige afgørelser. Det er jeg tilfreds med, for det er et signal om, at bekæmpelse af hvidvask er særdeles vigtigt,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen.

Bøden kommer efter, at Finanstilsynet i 2016 indgav en politianmeldelse mod Danske Bank, fordi inspektioner viste, at den danske del af banken ikke levede op til reglerne for overvågning af nogle transaktioner, der ikke vedrørte bankens egne kunder. Pengeinstitutter er underlagt hvidvaskloven og har som følge deraf en forpligtelse til at kende deres kunder – også selvom der alene er tale om et såkaldt korrespondentbankforhold.

»Hvis vi skal bekæmpe hvidvaskkriminalitet, kræver det også, at vi får hjælp fra blandt andet bankerne. Den del går fremad, men i denne sag kan vi konstatere, at Danske Bank ikke var gode nok,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen om bøden på de 12,5 millioner kroner, som Danske Bank har tilkendegivet, at de vil betale uden en retssag.

Bekæmpelsen af hvidvask er en af SØIK’s vigtigste opgaver og sker blandt andet i samarbejde med bankerne. Alene fra 2013 til 2016 er der en stigning i antal underretninger om mistænkelige bankoverførsler fra cirka 5.200 til over 18.000 sidste år.

Bøden på de 12,5 millioner har ingen sammenhæng med Finanstilsynets verserende undersøgelse af Dansk Banks engagement i udlandet.

FAKTA:

-    Finanstilsynet indgav den 21. marts 2016 anmeldelse til SØIK af Danske Bank for en række formelle overtrædelser af den dagældende hvidvasklov. Et af punkterne i anmeldelsen vedrørte Danske Banks håndtering af korrespondentbankforbindelser i relation til hvidvasklovens regler. 
 
-    SØIK har vurderet, at der er grundlag for at rejse et strafferetligt ansvar for overtrædelse af hvidvasklovens § 12, stk. 5 (den nugældende hvidvasklov § 11, stk. 1, nr. 5, jf. til dels § 19, stk. 1), ved ikke at have haft en tilstrækkelig overvågning af transaktioner til og fra kunder, der ikke i forvejen var kunder i Danske Bank, på korrespondentbankområdet.

-    Bødens størrelse tager udgangspunkt i dommen, som er refereret i U 2013.1872 Ø, hvor en virksomhed, der bl.a. beskæftigede sig med at udbyde usikrede lån til kunder, for overtrædelse af hvidvasklovens § 12, stk. 5, blev idømt en bøde på 2,5 mio. kr.  Af dommen fremgår det, at Østre Landsret ved fastsættelsen af bøden tog udgangspunkt i den besparelse, som firmaet havde haft ved ikke at have den lovpligtige overvågning af kundetransaktionerne. Landsretten udtalte herefter, at bøden for overtrædelse af § 12, stk. 5, som udgangspunkt skulle fastsættes til det dobbelte af den førnævnte besparelse.