Dom for grov krænkelse af ophavsretten

Dom for grov krænkelse af ophavsretten

23. august 2021
Af Anette Pedersen

En mand er i dag ved Retten i Esbjerg dømt for ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter.

En mand er i dag ved Retten i Esbjerg dømt for ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter. Den dømte har ulovligt udbudt adgang til 21.000 ophavsretslige beskyttede værker, bestående af 9000 tv kanaler, 1000 sportskanaler og 11.000 film og serier igennem to hjemmesider med IPTV-tjenester (internet-tv). Gennem den ulovlige videreformidling har han omsat for ikke under 600.000 kroner. 


Retten idømte manden fem måneders betinget fængsel, herunder betinget af 100 timers samfundstjeneste. Herudover blev den ulovlige fortjeneste og det anvendte udstyr konfiskeret.


Sagen blev indledt i maj 2020, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet(SØIK) modtog en anmeldelse fra en rettighedshaver. Efter en indledende efterforskning ransagede SØIK den nu dømtes bopæl, og fandt blandt andet udstyr til re-transmission af tv-signaler, film og udsendelser. 


Under retsmødet i dag erkendte manden, at han gennem en periode på halvandet år havde drevet de to hjemmesider, hvorfra det ulovlige IPTV blev udbudt, og at han sørgede for, at IPTV-tjenestens brugere fik adgang til de rettighedskrænkede værker. Hjemmesiderne havde en samlet omsætning på 600.000 kroner. Omsætningen blev genereret ved, at IPTV-tjenestens 450 brugere betalte for adgang til de 21.000 ophavsretsligt beskyttede værker gennem en abonnementsordning. 


Hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet(SØIK) er anklager Rasmus S. Hegelund tilfreds med dommen:


»Det er ulovligt at krænke ophavsretten, herunder at videreformidle tv uden rettighedshavers samtykke. Det er alvorlig kriminalitet, som ikke bare går ud over rettighedshaverne, men også den almindelige forbruger, som skal betale ekstra for sin lovlige adgang. Derfor har den dømte nu modtaget en straf for at have krænket en lang række rettighedshaveres ophavsret. Det er en skærpende omstændighed, at krænkelserne af ophavsretten er foregået i den størrelsesorden, som de er, og distribueret til så mange abonnenter, som der har været tale om,« siger Rasmus S. Hegelund.