Dom i Britta Nielsen-sag står ved magt

Dom i Britta Nielsen-sag står ved magt

26. februar 2020

Dommen på seks år og seks måneders fængsel for svindel til den tidligere ansatte i Socialstyrelsen Britta Nielsen ligger i den høje ende af praksis i sager om økonomisk kriminalitet. Derfor bliver dommen ikke anket af anklagemyndigheden.

Dommen for svindel for 117 mio. kroner til den tidligere ansatte i Socialstyrelsen Britta Nielsen ligger på niveau med de allergroveste sager om økonomisk kriminalitet i Danmark. 

På den baggrund bliver dommen ikke anket af anklagemyndigheden, og dermed er dommen på seks år og seks måneders ubetinget fængsel fra Københavns Byret endelig. Det oplyser statsadvokat Kirsten Dyrman fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

»Der har været tale om en usædvanlig grov sag, hvor der i en meget lang periode systematisk er svindlet for 117 mio. kroner. Byretten har idømt en lang, ubetinget fængselsstraf på seks år og seks måneder, som i forhold til det svindlede beløb ligger i den høje ende i forhold til andre sager om økonomisk kriminalitet. Vi har ikke tidligere haft en lignende sag i Danmark, men nu har vi fået rettens grundige vurdering af, hvilken straf en sådan langvarig og alvorlig forbrydelse udløser. Anklagemyndigheden forventer ikke, at landsretten vil komme frem til et markant anderledes resultat, og det er baggrunden for, at sagen ikke bliver anket,« siger Kirsten Dyrman.

I sager om økonomisk kriminalitet fastsættes straffen almindeligvis med udgangspunkt i det beløb, som den dømte har svindlet sig til. Der lægges dog også vægt på andre forhold – f.eks. om den dømte har haft en særlig betroet stilling, om forbrydelsen er særligt planlagt og begået systematisk over længere tid, eller om der er f.eks. er omstændigheder, som er formildende for den dømte.

»I forhold til andre sager om meget alvorlig økonomisk kriminalitet er der i denne sag udmålt en meget lang frihedsstraf i forhold til det beløb, som sagen handler om. Retten har dermed tillagt sagens øvrige omstændigheder – bl.a. den meget lange gerningsperiode – en meget stor betydning ved straffens fastsættelse. Det er vi tilfredse med,« siger Kirsten Dyrman. 

 

Pressehenvendelser kan rettes til Jens Fuglsang Edelholt på 30334689.