Dom i sag mod Dansk Reklame Film A/S og tre personer

Dom i sag mod Dansk Reklame Film A/S og tre personer

14. juni 2021
Af Jens Fuglsang Edelholt

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i bedragerisagen mod Dansk Reklame Film A/S og tre tidligere ansatte. De tre personer blev idømt betinget fængsel, mens virksomheden Dansk Reklame Film A/S blev fundet ansvarlig for bedrageriet. Straffen til virksomheden bortfaldt.

To personer blev hver dømt et års betinget fængsel for bedrageri for 35 millioner kroner, mens en tredje blev idømt 9 måneders betinget fængsel for bedrageri for 25 millioner kroner. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på blandt andet beløbets størrelse, den lange periode hvor forholdet stod på og på den omstændighed, at bedrageriet blev begået af flere i forening.

Af dommen fremgår det, at retten også vurderede, at personerne ikke selv havde haft noget betydeligt, direkte økonomisk udbytte af bedrageriet, og at bedrageriet snarere måtte antages at været båret af ønsket om at kunne nå de salgsbudgetter, der var lagt for Dansk Reklame Film A/S, uden at hæve priserne.

Virksomheden Dansk Reklame Film A/S blev holdt ansvarlig for de ansattes handlinger og blev fundet skyldig i bedrageri. Ved strafudmålingen lagde retten dog blandt andet vægt på virksomhedens betydelige bidrag til sagens opklaring, herunder at det var virksomheden selv, der anmeldte sagen, og at virksomheden har brugt betydelige ressourcer på at afdække sagens fulde omfang. Derudover har virksomheden betalt kompensation til de kunder, der var udsat for bedrageriet. Af disse grunde lod retten straffen bortfalde.

Bedrageriet foregik ved, at der i virksomheden bevidst blev manipuleret med varelageret af kontakter, der er en teknisk opgørelse af eksponeringer over for biografgæster. Dansk Reklame Film A/S og de tre ansatte fik det til at se ud som om, at en lang række kunders reklamefilm var blevet vist i et omfang, man havde aftalt. Men en gruppe kunder fik ikke leveret det aftalte, og blev heller ikke gjort opmærksom på, at de ikke fik, hvad de betalte for.

»De berørte kunder blev holdt i uvidenhed om det der foregik, og de havde derfor heller ikke mulighed for at reklamere eller gøre andre civilretlige beføjelser gældende. Det er bedrageri. Sagen har været kompleks og har båret præg af helt særlige branchenormer på området. Anklagemyndigheden er derfor meget tilfreds med, at de tiltalte er blevet dømt for bedrageri,« siger Louise Pitzner-Schmidt, anklager i Bedrageri- og
Finansgruppen, SØIK.

Bedrageriet foregik over en periode på fire et halvt år, fra sommeren 2013 til og med 2017, og det var kun en snæver kreds af særligt indviede personer, der kendte til den omtalte praksis. Det var Dansk Reklame Film A/S selv, der efter ansættelsen af en ny direktør i december 2017, blev klar over, at ansatte havde tilpasset varelageret efter behov.

Efter en intern undersøgelse rettede selskabet henvendelse til SØIK, der på baggrund af de fremlagte oplysninger efterforskede sagen. Efterfølgende har Dansk Reklame Film A/S afskediget de tre medarbejdere og kompenseret berørte kunder for deres tab.

 

For yderligere oplysninger kontakt anklagemyndighedens pressetelefon på 72 68 90 08 eller på mail via presse@ankl.dk