Odense: Dom hvor fire mænd blev frifundet for drab og drabsforsøg ankes ikke

Odense: Dom hvor fire mænd blev frifundet for drab og drabsforsøg ankes ikke

18. november 2022
Af Anette Pedersen

Dom fra Retten i Odense, hvor fire mænd blev frifundet for drab og drabsforsøg, bliver ikke anket. Det har Statsadvokaten i Viborg afgjort.

Drabet og drabsforsøgene skete den 24. juni 2020 i Odensebydelen Vollsmose som led i en bandekonflikt. Den 3.november 2022 blev de fire tiltalte frifundet for drabet og for drabsforsøg ved Retten i Odense. 

Under byretssagen blev resultaterne af politiets efterforskning og forklaringerne fra vidnerne præsenteret, og retten fandt ikke, at det på det grundlag med tilstrækkelighed sikkerhed var bevist, at tre af de tiltalte var en del af en gruppe, som skød mod to medlemmer af en anden bande som led i bandekonflikten. En tilfældig mand blev ramt, og han afgik efterfølgende ved døden. 

På samme måde fandt de juridiske dommere og en nævning det ikke bevist, at den fjerde tiltalte havde råbt ”skyd” til gruppen, og han blev derfor også frifundet for medvirken til drab og drabsforsøg.

”Byretten fandt det ikke muligt at fastslå med sikkerhed, hvem der var en del af den gruppe, hvorfra det dræbende skud blev affyret. Vores vurdering er, at der heller ikke er en overvejende grad af sandsynlighed for, at landsretten vil komme frem til et andet resultat og dermed dømme de tiltalte for drab og drabsforsøg. Derfor anker vi ikke afgørelsen,” siger Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

De fire frifundne mænd på henholdsvis, 27 år, 23, 23 og 20 år har heller ikke anket nævningesagens afgørelse, men modtog dommene for besiddelse af kokain og våben på fængsel i henholdsvis 2 år og 3 mdr., 7 år, 6 år og 8 mdr. samt 6 år og 6 mdr. 


Pressehenvendelser til anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.