Dronesagen bliver anket til landsretten

Dronesagen bliver anket til landsretten

18. december 2019
Af Jens Fuglsang Edelholt

Anklagemyndigheden vil have dronesagen, hvor tre mænd blev dømt for at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stats aktiviteter, prøvet i landsretten. Derfor er dommen fra Københavns Byret i dag blevet anket af Statsadvokaten i København.

Dronesagen, hvor tre mænd den 6. december 2019 blev dømt i Københavns Byret for at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stats aktiviteter ved at have forsynet terrororganisationen med blandt andet dronedele, skal prøves ved landsretten.

Det mener Statsadvokaten i København, der i dag har anket sagen, hvor de tre mænd blev idømt fængsel i henholdsvis fire år, tre et halvt år og to et halvt år. En af de tre dømte, der ikke er dansk statsborger, blev desuden udvist.

De tre blev i byretten dømt for at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stats aktiviteter, men blev frikendt for at have medvirket til forsøg på terrorhandlinger.

»Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der skal dømmes efter den mere alvorlige terrorbestemmelse, og at straffene bør skærpes. Derfor mener vi, at landsretten også skal tage stilling til sagen,« siger statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas.

I byretten var de tre mænd tiltalt for medvirken til forsøg på terrorisme efter straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 23, jf. § 21, ved at have leveret dronedele og andet til brug ved terrorhandlinger. To af mændene var desuden tiltalt for at have medvirket til en gennemført terrorhandling. De blev i stedet dømt efter straffelovens § 114 e, der handler om at fremme en terrororganisations virksomhed.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår ankesagen ved landsretten vil begynde.

 

For pressehenvendelser kan Jens Fuglsang Edelholt kontaktes på 30334689.