Efter studiet ville Mads arbejde for retfærdighed

Efter studiet ville Mads arbejde for retfærdighed

19. januar 2017
Af Emma Sophie Bruun

For Mads Bjerg Olesen har arbejdet som anklager altid fascineret. Og det var med anklagergerningen for øje, at han begyndte på jurastudiet. I dag er Mads Bjerg Olesen anklagerfuldmægtig.

anklager arbejde

ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Han oplever, at læringskurven er stejl, ansvaret stort og arbejdet meningsfuldt.

Mads Bjerg Olesen var aldrig i tvivl om, at han ville være anklager. Arbejdet kombinerer hans interesse for mennesker og retfærdighed med den benhårde jura.

»I løbet af studiet finder man ud af, at juraen kan føre til mange spændende jobs, men anklagergerningen fastholdt min interesse. Jeg synes, at vi varetager en vigtig opgave for samfundet. Samtidig er der for mit vedkommende også en stor værdi i, at vi som anklagere har kontakt med mange mennesker og ikke har så meget skrivebordsarbejde, da vi ofte går i retten,« fortæller Mads Bjerg Olesen.

For Mads Bjerg Olesen er jobbet som anklagerfuldmægtig stadig nyt. Han begyndte som anklagerfuldmægtig ved anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i september 2016.

Eget retsmøde efter tre uger

Som anklagerfuldmægtig får du et stort ansvar fra begyndelsen, og man får tidligt erfaring med at møde i retten og undervisning i, hvad det indebærer. Mads Bjerg Olesens eget første retsmøde var allerede tre uger inde i ansættelsen, og han fik efterfølgende feedback af en senioranklager, der havde været med ved hans side.

»Arbejdet som anklagerfuldmægtig har en stejl læringskurve fra dag et. Jeg er tre måneder inde i min ansættelse, men har allerede to dage med retsmøder om ugen. Da jeg er praktiker, er det i mine øjne positivt, at man bliver kastet direkte ud i tingene. Jeg har rykket mig enormt meget på bare tre måneder,« fortæller Mads Bjerg Olesen.

Fordel med mennesketække

Anklageren arbejder både teoretisk og praktisk. Straffesagerne bliver forberedt på kontoret, hvor der bliver lagt strategi og sparret med kolleger, men en stor del af arbejdet foregår også ude af huset til retsmøder med blandt andet vidneafhøringer og procedure.

»At arbejdet er så alsidigt, motiverer mig meget. Som anklager har du et stort ansvar – ikke mindst for de mange mennesker, man møder på sin vej. Man taler og samarbejder jo med alt fra dommere og advokater til tiltalte og forurettede,« lyder det fra Mads Bjerg Olesen.

Derfor mener Mads Bjerg Olesen også, at det er klar fordel at have mennesketække som anklager. Du skal kunne tale med både dommere, tiltalte eller et vidne, der græder.

»Retten er et rum, der indeholder mange følelser. Har jeg eksempelvis fire retsmøder på en dag, skal jeg som anklager huske på, at jeg også møder minimum fire forskellige tiltalte og forurettede. De fortjener alle en god proces og at blive behandlet med respekt,« siger Mads Bjerg Olesen.

I forlængelse af målet om den gode proces ligger det større perspektiv: arbejdet for retfærdighed, der er anklagemyndighedens vigtigste opgave. For Mads Bjerg Olesen gør dette kun arbejdet endnu mere meningsfuldt: »I anklagerens arbejde er det ikke kun den enkelte sag, der er vigtig. Perspektiverne i arbejdet er endnu større: At arbejde for retfærdighed i et retssystem, der vedrører alle.«

Om Mads Bjerg Olesen

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2016. Tidligere ansat som studentermedhjælper hos Rigsadvokaten, juridisk praktikant ved Politimesteren i Grønland og praktikant ved Eurojust i Haag (det anklagerfaglige samarbejde i EU).

Hvad vil det sige at være anklagerfuldmægtig?

Den anklagerfuldmægtige er jurist under grunduddannelse som anklager. Anklagerfuldmægtigen kan være nyuddannet eller have ekstern erfaring. En ansættelse som anklagerfuldmægtig forløber typisk over en periode på tre år, hvor du deltager på den anklagerfaglige grunduddannelse, der er en specialuddannelse for anklagere med fokus på retsarbejdet. Som anklagerfuldmægtig er den primære arbejdsopgave at møde som anklager i byretten. Derudover indgår de anklagerfuldmægtige i et tæt samarbejde med politiet.

Læs mere om at være anklagerfuldmægtig her

Læs mere om at være anklager

Læs mere om grunduddannelsen for anklagere

Læs mere om anklagemyndighedens sommerskole