Efterforskning indstillet i sag mod fire betjente fra Sydøstjyllands Politi 

Efterforskning indstillet i sag mod fire betjente fra Sydøstjyllands Politi 

14. december 2023
Af Anette Pedersen

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har efterforsket en anmeldelse fra en syrisk familie om vold begået af fire betjente fra Sydøstjyllands Politi ved en episode, der skulle have fundet sted den 9. april 2022 i Vejle. Episoden blev også kædet sammen med en dengang 16-årig drengs forsvinden.

Herudover har der i forbindelse med en DR-udsendelse i oktober været rejst mistanke mod de pågældende betjente for frihedsberøvelse, urigtige oplysninger i politirapporter og falsk forklaring for retten i forbindelse med episoden.

Statsadvokaten i Viborg har besluttet at indstille efterforskningen i sagen fra den 9. april 2022.

Det er på det foreliggende grundlag statsadvokatens vurdering, at der ikke er den tilstrækkelige bevismæssige sikkerhed for, at betjentene har begået noget strafbart. Efterforskningen bliver derfor standset:

”Den Uafhængige Politiklagemyndighed har gennemført en grundig efterforskning, ligesom alt fremkommet videomateriale, som anmeldernes advokat har villet udlevere, er gennemgået. På dette samlede grundlag kan det ikke afvises, at der har været det fornødne grundlag for den foretagne magtudøvelse, ligesom mistanken om de øvrige forhold ikke er underbygget i en sådan grad, at efterforskningen bør fortsætte,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

Statsadvokaten i Viborg har ikke yderligere kommentarer.