En børshandler giver SØIK adgang til et lukket miljø

En børshandler giver SØIK adgang til et lukket miljø

18. september 2017

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har ansat børshandler Flemming Kozok for at få adgang til et miljø, som var lukket land, og for at få en alternativ tilgang til de mest komplicerede økonomiske sager. Folk med nye, alternative kompetencer skal medvirke til at gøre SØIK i stand til at matche de dygtigste kriminelle.

Børshandleren Flemming Kozok er det seneste eksempel på, at SØIK ansætter folk med andre kompetencer end politifolk og anklagere. Børshandleren har både en viden og nogle analytiske kompetencer inden for et felt, som SØIK normalt ikke har adgang til. Det forklarer Esben Haugland, stabschef hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – i daglig tale Bagmandspolitiet.

»Flemming har indsigt i et miljø og marked, som vi også agerer i. Han kender miljøet indefra, og vi kan nu dykke ned i for eksempel børsmarkedet på helt nye og mere innovative måder end hidtil. Han tilfører en alternativ tilgang til nogle af vores mest komplicerede sager, både på det økonomfaglige og det analysemæssige område,« siger Esben Haugland.

Ansættelsen er en del af en tendens, hvor SØIK udvider medarbejderstabens kompetencer og efterforskningsmetoder.

»Vi har også fokuseret på at få OC-kompetencer (organiseret kriminalitet, red.) ind på anklager- og politisiden, og derfor kan vi nu bruge mere aflytning og kildeføring i blandt andet vores fremadrettede efterforskninger. Vi er nødt til at have de relevante kompetencer i huset, hvis vi skal matche dem, vi er oppe imod. For kravene, til hvad vi skal kunne, øges hele tiden,« siger Esben Haugland.

Et tværfagligt miljø med folk fra mange brancher

SØIK’s medarbejdere er vant til at arbejde tværfagligt. Personalet tæller i dag – ud over efterforskere og anklagere – tidligere bank- og skattemedarbejdere, revisorer, statistikere, kriminologer og analytikere fra det private erhvervsliv.

»De er for eksempel med til at analysere store datamængder og udarbejde operative efterforskningsoplæg og strategiske analyser om for eksempel hvidvask eller terrorfinansiering,« siger Esben Haugland.

Af SØIK’s i alt 130 ansatte har cirka 15 medarbejdere i dag en anden akademisk baggrund end jurist. 30-35 ansatte arbejder som anklagere, og 60-65 som politiefterforskere. De resterende 15-20 medarbejdere udgør det administrative personale.

De mange forskellige baggrunde giver et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne skal have øje for hinandens særlige kompetencer, mener Esben Haugland.

»Man skal løbende være opmærksom, hvad de andre kan byde ind med, for at få indsatsen til at gå op i en højere enhed. Og vores erfaring er, at det giver gode resultater, når vi kombinerer de klassiske bagudrettede anklager- og politikompetencer med for eksempel OC-områdets mere fremadrettede.«

 
Læs også artiklen "Fra børshandel til SØIK"