Færre underretninger om hvidvask

Færre underretninger om hvidvask

25. maj 2021
Af Jens Fuglsang Edelholt

Årets første kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet viser, at antallet af underretninger er faldet. I alt modtog sekretariatet 17.576 underretninger i første kvartal. Det er 545 færre end i samme periode 2020.

Hvidvasksekretariatet arbejder i tæt kontakt med den finansielle sektor og modtager konkret langt størstedelen af det samlede antal underretninger fra pengeinstitutterne.

I 1.kvartal var det 13.488. Et fald på 3000 sammenlignet med 4. kvartal 2020. Også andre underretningspligtige personer og virksomheder og myndigheder gav færre underretninger i 1.kvartal, samlet cirka 500. 

»Vi har ikke grundlag for at konkludere, at det skyldes andet end et sæsonudsving. Vi kan konstatere, at de trusselsvurderinger og rapporter vi ser, også fra udlandet, giver et billede af, at hvidvask og økonomisk kriminalitet er i vækst. Vi oplever generelt en stor interesse hos de underretningspligtige for at få underrettet, når der er viden om eller en formodning om hvidvask eller terrorfinansiering og for at øge kvaliteten af underretningerne,« siger Jørgen Andersen, leder af Hvidvasksekretariatet.

Spiludbydere underrettede Hvidvasksekretariatet 2136 gange i perioden, det er en lille stigning. I alt modtog Hvidvasksekretariatet i 1. kvartal 2021 17.576 underretninger. 

Underretninger er mistanker

Hvidvasksekretariatet er afhængig af at modtage underretninger fra myndigheder og personer og virksomheder med underretningspligt, fx revisorer, valutavekslingsbureauer og pengeinstitutter. En underretning er en mistanke og ikke en anmeldelse, og derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er foregået noget kriminelt.

Men alle underretninger indgår i arbejdet med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering og forebygge skattesvig og socialt bedrageri

»Den samlede hvidvaskindsats handler først og fremmest om at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, men underretningerne er centrale i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet for både politiet og andre offentlige myndigheder. Underretningerne anvendes i politiets efterforskninger, men de spiller også en rolle i myndighedernes bekæmpelse af f.eks. skattesvig og socialt bedrageri, og vi leverer sorterede underretninger videre til de relevante myndigheder. For at kunne udføre opgaverne er vi derfor afhængige af, at vi får underretninger fra offentligheden og specifikt fra de underretningspligtige myndigheder, virksomheder og personer,« siger Jørgen Andersen.

I 1. kvartal 2021 videregav Hvidvasksekretariatet oplysninger fra 9.388 unikke underretninger til politikredsene, PET, SKAT, Udbetaling Danmark og andre offentlige myndigheder.

Svindel med hjælpepakker

Underretningerne til Hvidvasksekretariatet har i 1.kvartal blandt andet ført til dom i et hvidvask-kompleks, hvor en 27-årig mand stillede sin virksomheds konto til rådighed for en række personer og virksomheder, der førte store millionbeløb gennem kontoen. Han blev idømt to års fængsel, delvist betinget.

En 42-årig kvinde er idømt ti måneders fængsel, heraf fire ubetinget, for svindel med hjælpepakker. Hun skal desuden betale 579.000 kr. i tillægsbøde. En 37-årig ejer af et rengøringsfirma er idømt to års ubetinget fængsel og en bøde på 1.450.000 kr. for svindel med lønkompensationsmidler. 

I perioden fra 1. januar til 31. marts 2021 har Hvidvasksekretariatet identificeret og behandlet 1.066 underretninger med mulig mistanke om svindel med hjælpepakkerne. 

Læs hele kvartalsrapporten


For yderligere information kontakt Anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.