Fejl i lokaliseringsdata fra TDC

Fejl i lokaliseringsdata fra TDC

02. oktober 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

TDC har orienteret Rigspolitiet om, at der i en periode fra 28. marts 2019 til 11. september 2020 har været fejl i noget af det rådata, som politiet har modtaget fra TDC. Det har Rigspolitiet orienteret Rigsadvokaten om.

Fejlen stammer fra TDC’s GIS-system (geografiske informationssystem), der viser de områder, TDC’s mobilmaster dækker. Fejlen betyder, at det sted, politiet har anmodet om teledata fra i forbindelse med deres efterforskning, er blevet flyttet ca. 220 meter i systemet. De teledata, TDC har leveret i perioden, kan derfor stamme fra et område, som er helt eller delvist forskudt fra det ønskede.

Fejlen berører ifølge Rigspolitiet 168 journalnumre. De omfatter blandt andet 30 verserende sager, hvor der er rejst tiltale, 13 sager hvor der er faldet endelig dom samt en række sager, der er henlagt eller fortsat er under efterforskning mv. Sagerne er behandlet efter indførelsen af den såkaldte ’varedeklaration’. Varedeklarationen er udarbejdet af Deloitte på baggrund af deres undersøgelse fra efteråret 2019 og beskriver fejl og usikkerheder ved politiets brug af teledata.

Det er Rigsadvokatens vurdering, at fejlen i lokaliseringsdata fra TDC er dækket af varedeklarationens generelle beskrivelse af de punkter, man skal være opmærksom på i sager med teledata. Der har derfor været transparens hos de forskellige aktører i straffesagerne om de fejl og usikkerheder, der kan være forbundet med teledata.

Rigspolitiet har oplyst, at der i den del af de omfattede sager, der stadig er under efterforskning, vil blive taget højde for fejlen og om muligt anvendt genskabte data fra TDC.

Derudover vil politikredsene efter en konkret afvejning vurdere, om efterforskningsmulighederne i de sager, der er blevet henlagt, eller hvor påtalen er opgivet, skal vurderes på ny i lyset af de nye oplysninger.

I de verserende sager har Rigsadvokaten bedt anklagerne om at orientere forsvarerne om fejlen. Hvis det er nødvendigt at bruge teledata i retten, skal anklagerne enten anvende genskabt data fra TDC eller redegøre for fejlen og dens betydning, så det kan indgå i forsvarernes arbejde og rettens vurdering af sagen. I forhold til de 13 sager, hvor der er faldet endelig dom, vil forsvareren ligeledes blive orienteret. 

»Det her er et eksempel på en fejl, som viser de usikkerheder, der kan være ved brugen af teledata.  Teledata bliver i dag varedeklareret, så det nu er mere tydeligt, hvilke potentielle fejlkilder og usikkerheder man skal være opmærksom på. Aktørerne i straffesager kender derfor til de usikkerheder, der kan være, når der bliver brugt teledata. Vi orienterer dog for en god ordens skyld alligevel forsvareren i de sager, der kan være berørt af fejlen i TDC’s data«, siger statsadvokat Pernille Breinholdt Mikkelsen.

Brev til Folketingets Retsudvalg om GIS-fejl

Orientering om fejl i udvidet teleoplysninger og allerede registreret lokaliseringsdata fra TDC

 

For pressehenvendelser kontakt tlf. 72 68 90 08.