Fem tiltalt i sag om bestikkelse og mandatsvig i Forsvarets Ejendomsstyrelse

Fem tiltalt i sag om bestikkelse og mandatsvig i Forsvarets Ejendomsstyrelse

27. september 2022
Af Anette Pedersen

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har rejst tiltale mod fem personer og to selskaber i en om-fattende sag om bestikkelse og mandatsvig af særlig grov karakter i Forsvarets Ejendomsstyrelse. 

Fem personer og to selskaber er tiltalt i en sag om bestikkelse og mandatsvig af særlig grov karakter. Sagen omfatter flere forhold i perioden fra 2013 til 2020. To tidligere civilt ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse (nu Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse) er i den forbindelse tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af værdier for henholdsvis cirka 2.915.000 kroner og 125.000 kroner. Værdierne omfattede blandt andet adskillige designermøbler, hvidevarer og havemaskiner.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to tidligere ansatte begik mandatsvig ved blandt andet at lade Forsvarets Ejendomsstyrelse betale for ydelser og genstande, som de to ansatte modtog til privat brug. Ydelserne og genstandene blev købt gennem en række af styrelsens leverandører. Ud over de to tidligere ansatte i forsvaret er tre personer og to leverandørvirksomheder tiltalt for at have medvirket til mandatsvig og for at have ydet – eller forsøgt at yde – bestikkelse til de to tidligere ansatte.

”Det er alvorligt, når offentligt ansatte udnytter deres position til personlig vinding og tager imod bestikkelse. Det går ud over skatteyderne, der i sidste ende betaler regningen, og tilliden til de offentlige institutioner tager skade,” siger advokaturchef hos NSK, Niels Kjærsgaard.  

Der har i sagen været et tæt og effektivt efterforskningssamarbejde mellem NSK og Midt- og Vestjyllands Politi.

Sagen er en samarbejdssag mellem NSK og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

Sagen vil blive behandlet ved Retten i Holstebro, men er endnu ikke berammet.

 

 

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev etableret den 1. januar 2022. NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. 


Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK)
Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) blev etableret den 1. januar 2022. Statsadvokaturen har bl.a. til opgave at samarbejde med NSK om at føre de mest komplekse sager vedrørende organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet i såvel byretten som landsretten. Statsadvokaten skal herudover føre tilsyn med straffesagsbehandlingen i NSK samt møde i ankesager ved Østre og Vestre Landsret.