Første tiltale for ophold i konfliktområde

Første tiltale for ophold i konfliktområde
09. februar 2018
Af Simon Gosvig

Anklagemyndigheden rejser nu straffesag mod en dansk statsborger for at have opholdt sig i konfliktområder i Syrien. Straffesagen er den første af sin slags, siden loven blev indført.

En 39-årig dansk mand fra Aarhus bliver tiltalt for at have opholdt sig i konfliktområder i Syrien, uden at have fået forudgående tilladelse fra de danske myndigheder. 

Det oplyser statsadvokat Jan Reckendorff, Statsadvokaten i Viborg, efter, at justitsministeren har tiltrådt en indstilling fra Rigsadvokaten om at rejse tiltale efter straffelovens § 114 j, stk. 1.

»Den 39-årige har i en længere periode, uden tilladelse, opholdt sig i et konfliktområde i Syrien. Alene det, at han befinder sig i området, er strafbart. Derfor rejser vi straffesag mod ham,« siger statsadvokat Jan Reckendorff.

Folketinget vedtog i juni 2016 en ændring af straffelovens terrorbestemmelser, som gjorde det ulovligt at opholde sig i udvalgte konfliktområder, hvis du ikke har fået forudgående tilladelse fra de danske myndigheder. Ifølge anklageskriftet har den 39-årige opholdt sig i blandt andet al-Raqqa-distriktet i Syrien i en periode fra november 2016 til marts 2017, hvor han i flere tilfælde deltog i væbnet kamp mod IS for den kurdiske bevægelse YPG.

Anklagemyndighedens strafpåstand er ikke endeligt fastlagt, men strafferammen går på op til seks års fængsel. Straffesagen vil blive ført ved Retten i Aarhus og afventer at blive berammet.

For yderligere oplysninger kontakt presse- og kommunikationsrådgiver Simon Gosvig, 72 68 90 54.