Forhenværende børsmægler dømt for markedsmanipulation

Forhenværende børsmægler dømt for markedsmanipulation
13. november 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

En 59-årig mand er blevet idømt fem måneders fængsel for markedsmanipulation, selv om det ikke kunne påvises, at han havde fået en økonomisk gevinst ud af det.

På trods af, at det ikke kunne bevises, at en 59-årig mand have opnået en direkte gevinst ved ulovlig markedsmanipulation, blev han i dag idømt fem måneders fængsel og en tillægsbøde på 50.000 kr. ved Retten i Hillerød. 

Sagen tog sin begyndelse, da både mandens depotførende bank og NASDAQ Copenhagen indgav underretninger til Finanstilsynet om mistænkelige handler. Mistanken gik dels på, at hovedformålet med en række handler var at genoprette aktiekursen efter kursfald samt at handle kursværdien op ved nytår i 2014 og 2015 i forbindelse med markedets lukning. 

Finanstilsynet undersøgte sagen og indgav politianmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som udover den oprindelige mistanke også kom til at omfatte mistanke om mandens ulovlige handler over First North-markedspladsen med sig selv som modpart.

SØIKs efterforskning viste, at manden havde foretaget betydelige investeringer i danske aktier på blandt andet NASDAQ First North for såvel private som lånte midler. Efterforskningen viste også, at manden i visse tilfælde havde underdækning på sin investeringskredit, når aktiekurserne var faldende, hvilket kunne udgøre et muligt motiv for at handle aktiekursen op. 

»Dommen er en påmindelse til at investorerne om, at markedsmanipulation er en meget alvorlig forbrydelse, som resulterer i hårde straffe, og det gælder uanset, at der ikke kan påvises en direkte økonomisk gevinst ved forbrydelsen. Markedsmanipulation skader tilliden til børsmarkederne, og det kan ikke tolereres, hvilket denne dom kraftigt understreger,« siger Martin Kromann, der er senioranklager hos SØIK.  

Retten valgte helt undtagelsesvist at gøre fængselsstraffen betinget med henvisning til den tid, der er gået siden de strafbare forhold er begået. 

Ankefristen udløber to uger efter domsafsigelsen.

 

Pressehenvendelser kan ske til Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30 33 46 89