Formodet pirat tiltalt

Formodet pirat tiltalt

09. maj 2022
Af Anette Pedersen

En 39-årig mand fra Nigeria er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, for i forening eller efter fælles forståelse med flere andre personer, der var ombord i en mindre båd, på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for det danske helikopterpersonels liv og førlighed, idet en af de ombordværende affyrede skud med en AK47-militærriffel mod fregatten Esbern Snares helikopter, mens den var i luften tæt på båden.

”Vi har foretaget en grundig vurdering af efterforskningsmaterialet, og på den baggrund mener vi, at der er grundlag for at tiltale den 39-årige for fareforvoldelse, altså for at have forvoldt fare for danske soldaters liv og førlighed,” siger Per Fiig, der er chefanklager i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Skyderiet mod fregatten Esbern Snares helikopter fandt sted 24. november 2021 i internationalt farvand i Guineabugten. Den 39-årige mand og tre andre formodede pirater blev i forbindelse med episoden tilbageholdt og varetægtsfængslet in absentia ombord på fregatten Esbern Snare. Den 39-årige blev på fregatten behandlet for skader og blev efterfølgende indlagt på et hospital i Ghana. 

Den 6. januar 2022 blev han transporteret til Danmark med henblik på strafforfølgning. De tre øvrige formodede pirater fik efter pålæg fra den daværende justitsminister af 5. januar 2022 et tiltalefrafald og blev derefter løsladt i nærområdet.

Den 39-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret 7. januar 2022 og har været varetægtsfængslet siden. 

Med anklageskriftet nedlægger anklagemyndigheden påstand om frihedsstraf og udvisning.

Sagen føres i et samarbejde mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), og den er endnu ikke berammet ved retten.


Pressehenvendelser kan ske til National enhed for Særlig Kriminalitet på telefon 4015 0147.

 

§252, stk. 1:
Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.