Fra børshandel til SØIK

Fra børshandel til SØIK

18. september 2017

Som børshandler udviklede Flemming Kozok en evne til at analysere og forstå komplekse sammenhænge – og dermed også økonomiske forbrydelser. Det udnytter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har ansat den 38-årige tidligere børshandler, der har tjent nok til ikke at bekymre sig om penge.

Han har tjent betydelige summer på at analysere, hvornår kurserne på amerikanske aktier ville falde, fordi de var overvurderede eller manipulerede. Og han har udviklet metoder, hvor han balancerede med store mængder data, så han kunne gennemskue mønstre i aktiekurser og regnskaber.

Den evne til at tackle komplekse sammenhænge har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet besluttet at udnytte. Den 38-årige Flemming Kozok, der i danske børskredse har slået sit navn fast som succesrig, selvstændig børshandler, har siden 1. november 2016 arbejdet på fuld tid som specialkonsulent for SØIK.

»Jeg er med til at give et alternativt syn på større, komplekse, økonomiske sager, og jobbet ligner på flere punkter det, jeg lavede, da jeg var aktiv i de finansielle markeder. Der havde jeg stor fokus på hypoteser og scenarier for mulige udfald inden for bestemte tidsrammer. I SØIK arbejder vi også med teser, her er tidsrammen blot ikke nødvendigvis fremadrettet,« siger Flemming Kozok.

En risikabel profession

Som børshandler tjente han primært sine penge på såkaldt short selling. Her er tale om en handelsaktivitet som udnytter faldende priser frem for det modsatte. Man låner kort sagt aktier for at sælge til en pris i markedet, og hvis kursen falder, køber man den tilbage til den lavere pris. Differencen udgør således fortjenesten.

»Muligvis er det en indgroet skepsis over for det, jeg ser, som har fået mig til primært at agere short sælger frem for at fokusere på den traditionelle handel.«

En risikabel profession, som krævede omfattende analytiske evner, store mængder tålmodighed, dybt kendskab til aktiemarkedet og gennemtænkte strategier, selv om handlerne typisk foregik i løbet af sekunder, minutter eller timer. I færre tilfælde strakte handlerne sig over dage og uger. Det gav Flemming Kozok en indsigt, som meget få har.

»Jeg udviklede som selvstændig børshandler 12-14 specialiserede strategier for kortsigtede handler på det amerikanske marked. Der var tale om strategier, man typisk udfører med meget høj handelsfrekvens. Kompleksiteten bag er meget høj, og fortsat er kun meget få i stand til at tjene penge med disse metoder.«

Når aktiekurser ikke holder vand

En central egenskab inden for short selling er evnen til at gennemskue, om en aktie er overvurderet. Det har Flemming Kozok levet af.

»Jeg blev meget hurtigt vant til at se, når noget ikke holdt vand, eller når en aktie blev underlagt en form for direkte eller indirekte kursmanipulation. Mange faktorer kunne få aktier til at stige på et irrationelt funderet eller bare faktuelt fejlagtigt grundlag,« siger Flemming Kozok.

Hertil skal så lægges omfattende analyser af tekniske faktorer i markedet. Han kan lide at analysere det komplekse, hvad enten det drejer sig om opskruede aktiekurser eller økonomiske svindelsager.

»Inden for trading spiller enormt mange tekniske faktorer ind mod den ”kerne”, der hedder aktiekursen. Og den store opgave er at vurdere, hvad der kan ske med aktiekursen inden for et på forhånd defineret tidsrum. Det ligner lidt meteorologernes arbejde, i den forstand at mange faktorer spiller ind med hver deres respektive tyngde inden for den definerede tidsramme.«

Flemming Kozok har for egne midler – eller egen bog, som det hedder på børshandlersprog – i alt gennemført knap 180.000 handler på det amerikanske aktiemarked. De indbragte ham i alt 50 millioner kroner, mens han havde handelsomkostninger for 16 millioner kroner. Slutresultatet på karrieren som børshandler blev en indtjening på 34 millioner kroner.

Kan dechifrere økonomisk kriminalitet

Han vil ikke særlig detaljeret fortælle, hvad hans opgaver hos SØIK går ud på. Ud over, at han medvirker til at kvalificere og nuancere husets syn på komplekse sager.
Han lægger dog ikke skjul på, at sagen om svindel med udbytteskat for 12,4 mia. kr. ligger godt til ham.

Statsadvokat Morten Jakobsen har kaldt den for ”en på alle måder kompleks sag med professionelle og internationale aktører, der ser ud til at have benyttet sig af et meget gennemtænkt set-up.”

»Jeg mener, at jeg er i stand til at dechifrere de sammensatte elementer i eksempelvis denne sag, fordi kompleksiteten og omfanget minder om det, jeg kom fra – det præsenteres blot i en anden form.«

Befinder sig godt i SØIK’s tværfaglige miljø

Flemming Kozok har ved siden af sin børshandlerkarriere taget en kandidatgrad som cand.merc.sol på CBS – hvor sol står for strategy, organisation and leadership. Og han trives godt i et miljø, hvor politifolk, jurister og andre akademikere arbejder sammen.

»Det er en stærk drivkraft at have et fælles mål, der ikke drejer sig om eksempelvis at sælge en vare, men derimod at arbejde fælles for en samfundsmæssig fundamental sag. Samarbejdet er en stor styrke, og jeg synes, at det er interessant at bygge flere færdigheder op et spændende sted som SØIK.«

Fra selvstændig børshandler til specialkonsulent hos SØIK

•Flemming Kozok, 38 år, bosat på Frederiksberg

•Tjente sine første penge på aktier som gymnasieelev, da han på tv så, at ISS-aktiens kurs blev halveret efter en svindelsag i USA. Investerede sin opsparing på 9.000 kroner og tjente 700 kroner på fem uger, da aktien steg

•De første tre år i 1990’erne tjente han en million kroner på danske aktier, men tabte pengene igen

•Derpå udviklede han en strategi for kortsigtede handler på det amerikanske aktiemarked

•Bachelor fra CBS i 2001

•Studiepause frem til 2006, hvor han som selvstændig børshandler tjente 16 millioner kroner

•Fra 2006 til 2010 direktør i et ventureselskab, der administrerede investeringer for 245 aktionærer

•Fra 2006 til 2011 medlem af bestyrelsen for flere mindre startup-selskaber

•Kandidat – cand.merc.sol (strategy, organisation and leadership) – fra CBS i 2010

•I 2011 genoptog han handlen med amerikanske aktier og tjente 18 millioner kroner på fem år, heraf 4,6 millioner kroner på en enkelt dag i 2013

•I 2015 stoppede han med en samlet indtjening på cirka 34 millioner kroner – fire millioner over målet, han havde sat sig som 16-årig

•Har for egne midler eksekvereret i alt knap 180.000 handler på det amerikanske aktiemarked.

•Har derudover arbejdet som konsulent for Nordnet Bank, medvirket til udvikling af algoritmer for børshandel, undervist, blogget om trading og medvirket i bøgerne ’Danmarks bedste børshandlere afslører deres strategier’ og ’Traders of the New Era’

•I november 2016 ansat som specialkonsulent i SØIK


Læs desuden artiklen "En børshandler giver SØIK adgang til et lukket miljø"