Fra drøm til ambition: »Sommerskolen var afgørende for mit valg af karriere«

Fra drøm til ambition: »Sommerskolen var afgørende for mit valg af karriere«
27. april 2016
Af Mikkel Thastum

Anklagemyndighedens Sommerskole var et afgørende punkt for Emil Larsons valg af karriere. Især undervisningen i vidnepsykologi og retorik gjorde indtryk på den nyudklækkede anklagerfuldmægtige, der i dag er ansat ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

På Anklagemyndighedens Sommerskole inviterer Rigsadvokaten indenfor til fire dage i strafferettens tegn. Her får jurastuderende fra hele landet mulighed for at snuse til anklagerens arbejde, når de skal afprøve kræfter med en faktisk straffesag.   

I 2014 var jurastuderende Emil Larsson blandt de 20 udvalgte deltagere på sommerskolen. For ham var sommerskolen en unik mulig for at skifte de tunge jurabøger ud med praksis og få afprøvet, om jobbet som anklager i virkeligheden var noget for ham. 

»På Anklagemyndighedens Sommerskole kom jeg helt tæt på anklagergerningen. Jeg fik mulighed for at opleve de mange forskellige opgaver og facetter og fandt hurtigt ud af, at jeg følte mig godt tilpas i retssalen. Her blev min drøm om at blive anklager til en reel ambition,« fortæller Emil Larsson.

Mere end blot jura
På sommerskolens første tre dage forbereder de studerende sig i fællesskab på en straffesag, som de på fjerdedagen skal procedere i Københavns Byret foran en rigtig dommer. De bliver introduceret for straffesagens gang, anklageskrift og bevisførelse af erfarne anklagere, som sammen med en retoriker og en psykolog står for vejledning og undervisning. De studerende får på den måde et varieret undervisningsforløb, der understreger, at anklagerjobbet indeholder mange flere aspekter end kendskab til straffelovens paragraffer. For Emil var det særligt undervisningen i vidnepsykologi og brugen af retoriske virkemidler i retten, der vakte interesse.

»Underviserne satte streg under, at straffesager er mere end blot jura. Særligt i anklagerarbejdet ligger en masse retsarbejde, hvor mundtlig levering og fremtoning spiller en kæmpe rolle,« fortæller Emil, der i dag er ansat som anklagerfuldmægtig og her ofte gør brug af de retoriske virkemidler, han stiftede bekendtskab med på sommerskolen.

»Det lyder måske som en bagatel i forhold til det store billede, men brugen af kunstpauser under procedering er et uhyre vigtigt element, der har stor betydning i forhold til fremførelse af pointer og argumenter«. 

Derudover gjorde vidnepsykologien et stort indtryk på Emil, hvor særligt de praktiske øvelser med vidneafhøring overraskede ham.

»De ting, vi lærte i relation til vidnet, ramte mig virkelig. At afhøre et vidne er en kunst. Der spiller så mange aspekter ind i forbindelse med en vidneafhøring, og det var enormt lærerigt at få praktisk erfaring med,  hvor svært det faktisk kan være at få det frem, man skal bruge,« siger Emil og afslutter:

»Overordnet rustede og udviklede sommerskolen mig på både det faglige og personlige plan. Jeg kan helt klart anbefale Anklagemyndighedens Sommerskole, hvis man kunne tænke sig at få bekræftet sin interesse for strafferetten og få et troværdigt og virkelighedsnært indblik i anklagerens verden«.

 
Her står Emil Larsson i Københavns Byret og procederer den sag, han har arbejdet med i de tre første dage af sommerskolen.
 
 
Emil Larsson er i dag ansat som anklagerfuldmægtig ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Han færdiggjorde sin kandidat ved Aarhus Universitet i februar 2016.
 
Anklagemyndighedens Sommerskole bliver afholdt den 22.-25. august hos Rigsadvokaten på Frederiksholms Kanal i København.