Gruppe på 6 personer idømt 32 års fængsel for omfattende svindel med NemID

Gruppe på 6 personer idømt 32 års fængsel for omfattende svindel med NemID

23. december 2022

Seks mænd er i Vestre Landsret dømt for databedrageri af særlig grov beskaffenhed og hacking. Gruppen har bedraget 174 ofre for over 47 millioner kroner ved at aflure NemID-koder og få adgang til at udnytte ofrenes konti.

Der er nu faldet endelig dom i en af Danmarks hidtil største sager om organiseret databedrageri. Vestre Landsret har idømt seks personer fængsel i samlet 32 år. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom, hvor yderligere tre personer blev dømt, men de var ikke en del af ankesagen. Der blev i byretten samlet udmålt 41 års fængsel.

Sagen omhandler NemID-svindel mod 174 ofre, der fik afluret deres personlige oplysninger og i mange tilfælde stjålet nøglekort, hvorefter deres konti blev tømt for midler.

To brødre på 29 år og 27 år blev idømt henholdsvis 8 års fængsel og 6 års fængsel ved som gruppens bagmænd at have organiseret svindlen eller forsøg på svindel for omkring 47 millioner kroner. 

De fire øvrige mænd på 25 år, 24 år, 22 år og 21 år fik henholdsvis 5 år og 6 måneders fængsel, 5 år og 6 måneders fængsel, 3 års fængsel og 4 års fængsel. 

De seks mænd blev alle dømt som medlemmer i en kriminel gruppering, der havde til formål at begå de mange databedragerier. 

De nu dømte personer installerede såkaldte keyloggere på omkring 30 biblioteker over hele landet. Keyloggerne gjorde det muligt at aflure biblioteksgæsters brugernavne og koder til NemID. Det gjorde gruppen i stand til at følge med i, hvornår koderne var opbrugt, og NemID ville sende nye nøglekort. Herefter holdt gruppen øje med borgernes postkasser og stjal de nye nøglekort. På den måde kunne gruppen skaffe sig adgang til ofrenes konti, som blev misbrugt til økonomisk kriminalitet i form af pengeoverførsler, køb af varer, kontanthævninger, salg af aktier og optagelse af lån. I flere tilfælde gjorde gruppen brug af mulddyr, som lagde konto til, at den økonomiske kriminalitet kunne gennemføres. 

"NemID, der nu er afløst af MitID, er en del af den for samfundet helt afgørende infrastruktur, og derfor har det skærpende betydning, når nogen begår kriminalitet gennem disse log-in til netbanker og offentlige systemer. Det medvirker til at undergrave den tillid, som vi danskere har til, at systemet virker, og det har haft store økonomiske og personlige konsekvenser for ofrene," siger Jørn Thostrup, specialanklager, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

Svindlen foregik i perioden fra oktober 2018 og frem til juni 2020, hvor politiet efter et stort efterforskningsarbejde slog til mod 11 mænd på adresser i Aarhus, Hasselager, Odense og København.

Retten i Aarhus idømte i februar 2022 i alt ni personer tilsammen 41 års fængsel. Heraf modtog tre personer dommen. Herudover fik to personer deres sag afgjort som tilståelsessager, hvor de blev idømt henholdsvis 3 års fængsel og 2,5 års fængsel.

For yderligere oplysninger kontakt anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.