Henriette Rosenborg Larsen bliver ny politidirektør i Sydøstjyllands Politi

Henriette Rosenborg Larsen bliver ny politidirektør i Sydøstjyllands Politi

27. maj 2024
Af Anette Pedersen

Henriette Rosenborg Larsen er ved kongelig resolution af 22. maj 2024 udnævnt til politidirektør i Sydøstjyllands politi med tiltrædelse den 1. august 2024.

Henriette Rosenborg Larsen er uddannet cand. jur. og har været statsadvokat hos Rigsadvokaten siden 2018. Henriette Rosenborg Larsen har i den forbindelse bl.a. været udlånt midlertidigt som sekretariatschef og udspørger i FE-kommissionen.  

Før det var Henriette Rosenborg Larsen blandt andet chefanklager i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi og politiadvokat (advokaturchef) i Advokaturen for Særlige Sager, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Henriette Rosenborg Larsen startede sin karriere i 1996 som politifuldmægtig (anklagerfuldmægtig) ved Politimesteren i Hillerød.

”Jeg er meget taknemmelig for, at jeg skal være politidirektør i Sydøstjyllands Politi og ser frem til samarbejdet med alle de dygtige medarbejdere, ledere og samarbejdsparter. Jeg har delt mit 28-årige arbejdsliv stort set ligeligt mellem politikredsene og den centrale anklagemyndighed, men jeg har aldrig lagt skjul på, at arbejdet i en politikreds, hvor man er tæt på borgerne, står mit hjerte nært. Jeg har tidligere været en del af den øverste ledelse i en politikreds i mange år, og jeg får nu muligheden for at vende tilbage til ”kredslivet” som politidirektør. Det er vemodigt at skulle forlade Rigsadvokaten og mine fantastiske kolleger, som jeg skylder en stor tak for samarbejdet. Jeg ved dog, at jeg kommer til en god og velfungerende politikreds, hvor jeg som politidirektør vil gøre mit bedste til, at kredsen også fremover bidrager til den samlede opgaveløsning i politiet og anklagemyndigheden”, siger Henriette Rosenborg Larsen.

Rigspolitichef Thorkild Fogde siger om udnævnelsen:
”Jeg ser frem til at byde Henriette velkommen som ny politidirektør i Sydøstjyllands Politi. Henriette har et meget stort engagement og en solid faglig baggrund fra både politi og anklagemyndighed. Jeg er sikker på, at hun vil være et stort aktiv for både politikredsen og for det tværgående samarbejde i politiets koncernledelse.”

Rigsadvokat Jan Reckendorff siger om udnævnelsen:
“Henriette har leveret en mangeårig og uvurderlig indsats både i den lokale og centrale anklagemyndighed. Vi kommer til at savne hende. Det gælder også hendes altid gode humør og positive tilgang til udfordringerne. Jeg er på anklagemyndighedens vegne meget tryg ved, at Henriette nu skal være leder af politiet og anklagemyndigheden i Sydøstjylland og ser frem til at fortsætte samarbejdet med hende.”


CV – Henriette Rosenborg Larsen

Statsadvokat, Rigsadvokaten 
Født 15. juli 1971
Juridisk kandidat fra 1996 fra Københavns Universitet

Karriere
2021: Udlånt midlertidigt som sekretariatschef og udspørger i FE-kommissionen
2019: Udnævnt statsadvokat, Rigsadvokaten (nuværende udnævnelse)
2018: Konstitueret statsadvokat, Rigsadvokaten
2011: Chefanklager, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
2010: Fungerende chefanklager, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
2009: Politiadvokat (advokaturchef), Advokaturen for Særlige Sager, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
2008: Udlånt fra Rigsadvokaten til Lean-projekt i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
2007: Rigsadvokatassessor (senioranklager), Rigsadvokaten
2004: Konstitueret rigsadvokatassessor (senioranklager), Rigsadvokaten
1999: Rigsadvokatfuldmægtig, Rigsadvokaten
1996: Politifuldmægtig (anklagerfuldmægtig) ved Politimesteren i Hillerød.