Hesalight-direktør får en historisk hård dom for bedrageri for 350 millioner kroner

Hesalight-direktør får en historisk hård dom for bedrageri for 350 millioner kroner
24. januar 2019
Af Henrik Madsen

Syv års fængsel lød dommen på i dag ved Retten i Roskilde, da en tidligere direktør for lampevirksomheden Hesalight blev kendt skyldig i at have begået meget alvorlig økonomisk kriminalitet.

Retten i Roskilde har i dag idømt en 47-årig mand syv års ubetinget fængsel og en bøde på 15 millioner kroner for blandt andet at have begået bedrageri for cirka 350 millioner kroner. Manden var stifter af og tidligere direktør i lampevirksomheden Hesalight, og svindlen er sket gennem virksomheden. Anklagemyndigheden fik medhold i, at der var tale om økonomisk kriminalitet begået under særdeles skærpende omstændigheder.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag står med en dom, hvor tiltalte har fået en nærmest historisk hård fængselsstraf,« siger specialanklager Jørn Thostrup fra Statsadvokaten for International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK), som har ført sagen for anklagemyndigheden.

Kriminalitetens grovhed gør sig i særlig grad gældende vedrørende bedrageriet for et enormt beløb på 350 millioner kroner begået mod købere af virksomhedsobligationer udstedt af Hesalight.

»Vi har nu fået rettens ord for, at der var tale om omfattende og meget grov svindel. Og det er der altså blevet slået hårdt ned på med dagens dom,« siger Jørn Thostrup.

Samfundsskadelige konsekvenser
Specialanklager Jørn Thostrup understreger, at sagen også – dens meget komplekse og alvorlige karakter taget i betragtning – er blevet håndteret på kun halvandet år fra SØIK modtog en politianmeldelse om det kriminelle forhold i efteråret 2016 og til, at der blev rejst tiltale mod den nu dømte i foråret 2018.

»Der har været tale om en meget hurtig og effektiv efterforskning og håndtering af denne meget komplicerede, økonomiske sag i SØIK. Det er vi meget tilfredse med, og det viser, hvor alvorligt vi i SØIK tager den slags forbrydelser mod samfundet og borgerne,« fastslår Jørn Thostrup.

Den komplekse straffesags hurtige forløb skal også ses i forlængelse af, at SØIKs sagsbehandlingstider generelt faldt markant i 2018.

Danskeres pensionskasser ramt af svindlen
Ud over at denne form for kriminalitet kan have skadelige virkninger for samfundets vækst og velstand, så er det også alvorligt, at ofrene for bedrageriet i vidt omfang er pensionskasser.

»De fleste penge er væk og kommer dermed ikke de danskere til gode, der har sparet op til deres pension i de berørte pensionskasser, som er blevet bedraget for større beløb. Det understreger denne kriminalitets samfundsskadelige følger,« siger Jørn Thostrup.

Ud over dommen for bedrageri er Hesalights stifter også blevet dømt for mandatsvig for ca. 45 millioner kroner og groft momssvig for ca. 15 millioner kroner.

Baggrund:
- SØIK modtog en politianmeldelse om ulovlighederne i Hesalight i september 2016.
- Herefter kørte efterforskningen – blandt andet i udlandet - og sagsbehandlingen på højtryk frem til april 2018, hvor der blev rejst tiltale mod den nu dømte.
- Et af anklagemyndighedens anklagepunkter mod den nu dømte var, at han havde indført falske ordrer som indtægter for mange millioner kroner i årsregnskabet for på den måde at narre investorer til at tro, at økonomien i Hesalight så meget mere lovende ud, end det reelt var tilfældet.
- Hesalight blev i november 2016 taget under konkursbehandling

Pressehenvendelser kan ske til anklagemyndighedens pressetelefon 72 68 90 08.