Hesalight-direktør idømt syv års fængsel i landsretten

Hesalight-direktør idømt syv års fængsel i landsretten
02. april 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

Tidligere direktør og stifter af lampevirksomheden Hesalight er i landsretten idømt syv års fængsel for at have begået meget alvorlig økonomisk kriminalitet.

Lars Nørholt er blevet idømt syv års ubetinget fængsel i Østre Landsret for blandt andet at have begået bedrageri for cirka 562 mio. kroner. Han var stifter af og tidligere direktør i lampevirksomheden Hesalight, og svindlen er sket gennem virksomheden. 

Dermed har landsretten givet anklagemyndigheden medhold i, at der var tale om meget grov økonomisk kriminalitet.

Kriminalitetens grovhed gør sig i særlig grad gældende vedrørende bedrageriet for et enormt beløb på 562 mio. kroner begået mod købere af virksomhedsobligationer udstedt af Hesalight. Ofrene for bedrageriet er i vidt omfang pensionskasser og dermed helt almindelige danskere, der har sparet op til deres pension i de berørte pensionskasser.

»Der er tale om en meget grov og omfattende sag, hvor der er blevet svindlet for et trecifret millionbeløb. Helt almindelige danskere har mistet opsparede pensionsmidler som en konsekvens af svindlen, og derfor er jeg også tilfreds med, at landsretten med syvtommersøm har slået fast, at det er helt uacceptabelt og noget, der bliver slået meget hårdt ned på, « siger specialanklager Jørn Thostrup fra Statsadvokaten for International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK), som har ført sagen for anklagemyndigheden.

Ud over dommen for bedrageri er Lars Nørholt blevet dømt for blandt andet mandatsvig, ved at have fået Hesalight til at betale private udgifter for omkring 55 mio. kroner. Videre blev han også dømt for groft momssvig for omkring 15 mio. kroner, og han blev derfor også idømt en tillægsbøde på ca. 15 mio. kroner.
Landsretten konfiskerede i forbindelse med sagen udbytte for ca. 50 mio. kroner og to ejendomme på Mallorca.

Lars Nørholt blev også frakendt retten til indtil videre at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed både i Danmark og udlandet uden at hæfte personligt.


Pressehenvendelser kan rettes til Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30334689.