Højere bøder på vej: Straffen for GDPR-overtrædelser skal sætte niveauet

Højere bøder på vej: Straffen for GDPR-overtrædelser skal sætte niveauet

27. september 2021

Nye retningslinjer skal sikre, at bødeniveauet efter GDPR og databeskyttelsesloven også slår igennem ved udmåling af bøder efter andre regelsæt. 

Der er et højere bødeniveau på vej ud i straffesagsbehandlingen. Anklagemyndigheden har besluttet, at der skal ses nærmere på bødestørrelsen for overtrædelser af anden lovgivning – bl.a. straffeloven – som også indebærer en overtrædelse af reglerne om databeskyttelse i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

GDPR og databeskyttelsesloven lægger op til et væsentligt forhøjet bødeniveau for overtrædelse af reglerne om databeskyttelse. Det er for at sikre, at dette bødeniveau bliver anvendt i det nødvendige omfang, at Rigsadvokaten har lavet nye retningslinjer. 

Som eksempler på sager, hvor det nye bødeniveau kan finde anvendelse, er sager om digitale sexkrænkelser og sager, hvor offentligt ansatte uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige personoplysninger. Disse tilfælde kan både udgøre en overtrædelse af straffeloven og af reglerne om databeskyttelse.

De nye retningslinjer træder i kraft i dag. Retningslinjerne kan findes her.