Højesteret: Det er en strafbar trussel om vold at råbe ”corona” og hoste mod politibetjente

Højesteret: Det er en strafbar trussel om vold at råbe ”corona” og hoste mod politibetjente

18. februar 2021
Af Jens Fuglsang Edelholt

Højesteret har i dag slået fast, at en mand kan straffes for trusler om vold ved at have råbt ”corona” og samtidig hostet mod to politibetjente. Dermed stadfæster Højesteret en dom fra Vestre Landsret fra 2. juni 2020.

Det kan være en trussel om vold, hvis man råber ”corona” og hoster mod andre ind i ansigtet. Det har Højesteret i dag slået fast i en dom.

I forbindelse med en rutinekontrol, hvor politiet tilbage i marts 2020 standsede en bil, opstod der en episode, hvor en af passagererne – efter at være steget ud af bilen - flere gange råbte ”corona” og bevidst hostede mod bl.a. to politibetjentes ansigt på en halv meters afstand.

Anklagemyndigheden mente, at handlingen var omfattet af straffelovens §119, stk. 1, og at der dermed var tale om en trussel om vold uanset, at manden ikke havde corona. Det var Retten i Aarhus uenig i, og manden blev frifundet for trussel om vold i april 2020. Anklagemyndigheden ankede herefter dommen til Vestre Landsret, som i juni omstødte byrettens dom og straffede manden med fængsel i tre måneder. Straffen omfattede også overtrædelse af straffelovens §124, stk. 1, ved at være flygtet fra politiet.

I dag har Højesteret så stadfæstet dommen fra Landsretten med den ændring, at straffen samlet blev forhøjet til fængsel i fire måneder. Det oplyser Pernille Østergaard, der som chefkonsulent hos Rigsadvokaten har mødt i Højesteret i sagen.

»Corona kan medføre et alvorligt sygdomsforløb, og derfor er jeg tilfreds med, at Højesteret i dag meget tydeligt har slået fast, at et sådant coronahost er en klar trussel om vold, som straffes med fængsel,« siger Pernille Østergaard.

For pressehenvendelser kontakt anklagemyndighedens pressetelefon på tlf. 72 68 90 08.