Højesteret: Loyal to Familia er en ulovlig forening

Højesteret: Loyal to Familia er en ulovlig forening

01. september 2021
Af Mogens Agger Tang

Anklagemyndigheden har i dag ved Højesteret fået medhold i, at LTF er en forening med et ulovligt øjemed. LTF opløses derfor. Dermed stadfæster Højesteret to tidligere afgørelser fra Københavns Byret og Østre Landsret.

Banden Loyal to Familia (LTF) er en forening, der har et ulovligt øjemed, og derfor skal foreningens opløses efter grundlovens § 78, stk. 1.
Den afgørelse er Højesteret i dag kommet frem til i en historisk og principiel dom.

Højesteret fandt i modsætning til landsretten ikke, at LTF også skal opløses efter §78 stk. 2, da det ifølge Højesteret kræver, at kriminaliteten er sket med det sigte at påvirke ”anderledes tænkende”, hvilket ikke er tilfældet.

»Det er principielt og historisk, at en forening i Danmark bliver opløst ved domstolene, fordi foreningen har et ulovligt øjemed. Med dommen fra Højesteret er sagen endelig afgjort, og dermed har retssystemet sendt et klart signal om, at vi som samfund ikke accepterer en forening som LTF,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff, der har ført sagen ved Højesteret for anklagemyndigheden.

LTF har været forbudt siden 4. september 2018, hvor Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud mod grupperingen. Samtidig indbragte Københavns Politi sagen for Københavns Byret med påstand om, at det foreløbige forbud kendtes lovligt, og at foreningen skulle opløses ved dom. 

Københavns Byret gav i januar 2020 anklagemyndigheden medhold i, at LTF er en forening, der i strid med grundlovens § 78 anvender vold og strafbare midler til at nå sit ulovlige formål. Byretten fastslog også, at det foreløbige forbud mod LTF nedlagt den 4. september 2018 er lovligt. Østre Landsret kom i en dom i november frem til samme resultat.

Om Grundlovens §78: 
Efter § 78, stk. 1, har borgerne ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed. Det følger af bestemmelsen, at foreninger, der ikke har et lovligt øjemed eller formål, kan opløses ved dom. 
Efter § 78, stk. 2, bliver foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold eller anstiftelse til vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende at opløse ved dom.