Højesteret stadfæster dom i Hesalight-sag

Højesteret stadfæster dom i Hesalight-sag

21. december 2020

Højesteret stadfæstede i dag Østre Landsrets dom over den tidligere direktør for lampevirksomheden Hesalight. Den endelige dom i sagen ligger dermed på linje med den hidtil strengeste straf for økonomisk kriminalitet i Danmark.

En af Danmarkshistoriens største sager om økonomisk kriminalitet blev i dag afsluttet med syv års fængsel og 15 millioner kroner i bøde til den tidligere stifter og direktør for lampevirksomheden Hesalight.

Dermed ligger den endelige dom i sagen på linje med den hidtil strengeste straf for økonomisk kriminalitet, der i 2009 blev givet til den tidligere direktør for it-virksomheden IT Factory.

”Det er en sag med omfattende og meget grov svindel for over en halv milliard kroner, og jeg er meget tilfreds med, at der nu er sat punktum i sagen med en af de hårdeste domme, der er givet for økonomisk kriminalitet i Danmark”, siger specialanklager i Rigsadvokaten Anne Risager.

Hesalight var i årevis udadtil en succesfuld lampevirksomhed. Men efter længere tids kritik og undersøgelser af virksomhedens økonomiske forhold, pålagde Erhvervsstyrelsen i 2016 Hesalight at ændre indtægtsførelsen i virksomhedens regnskaber. Styrelsen mente ikke, at de gav et retmæssigt billede af virksomhedens situation.

Kort tid derefter blev virksomheden erklæret konkurs, og den tidligere direktør blev efterfølgende tiltalt for bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, skyldnersvig og momssvig af særlig grov karakter. Anklagen lød blandt andet på, at han havde indtægtsført falske ordrer for mange millioner kroner i årsregnskabet for på den måde at narre investorer til at tro, at økonomien i Hesalight var langt mere lovende, end den reelt var. Det fik investorer til at samlet set at investere 562 millioner kroner i virksomheden.

Ud over bedrageri over for investorerne blev den tidligere direktør anklaget for mandatsvig ved at have fået Hesalight til at betale sine private udgifter for omkring 55 millioner kroner, og for momssvig for omkring 15 millioner kroner.

Direktøren blev først ved Retten i Roskilde og senere i Østre Landsret idømt 7 års fængsel og en bøde på 15 millioner kroner. Det mente direktøren og hans forsvarer ikke stod i et passende forhold til forbrydelsens karakter og fik tilladelse til forelægge strafudmålingen for Højesteret. Men i dag erklærede Højesteret sig altså enig i byrettens og Østre Landsrets afgørelse.

Pressehenvendelser kan ske til anklagemyndighedens pressetelefon 72 68 90 08.

 

Fakta om sagen:

Maj 2016. Erhvervsstyrelsen pålægger Hesalight at ændre indtægtsførelsen i virksomhedens regnskaber

November 2016: Hesalight går konkurs

April 2018: Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) rejser tiltale mod Hesalights tidligere direktør bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, skyldnersvig og momssvig af særlig grov karakter.

Januar 2019: Retten i Roskilde idømmer den tidligere direktør for Hesalight 7 års fængsel og en tillægsbøde på 15 millioner.

April 2020: Østre Landsret stadfæster byrettens dom og konfiskerer derudover to ejendomme på Mallorca.

Juli 2020: Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til at strafspørgsmålet behandles af Højesteret

December 2020: Højesteret stadfæster Østre Landsrets dom. Den endelige dom i sagen lyder dermed på 7 års fængsel og 15 millioner kroner i bøde.