Hvidvask: SØIK efterforsker Danske Bank

Hvidvask: SØIK efterforsker Danske Bank

06. august 2018
Af Simon Gosvig

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) kan nu oplyse, at der er indledt strafferetlig efterforskning mod Danske Bank for mulige lovovertrædelser i forbindelse med hvidvask.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har indledt en strafferetlig efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven.

Efterforskningen drejer sig om transaktioner, der kan være led i kriminel hvidvask for et større milliardbeløb i Danske Banks estiske filial.

Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra SØIK.

»Vi har grundet sagens meget alvorlige karakter og omfang fulgt sagen tæt gennem længere tid, men af gode grunde har vi naturligt holdt kortene tæt til kroppen. Nu er vi så langt, at jeg kan bekræfte, at vi i SØIK har åbnet en efterforskning med henblik på at undersøge, om vi i Danmark kan rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Sagen har længe internt været meget højt prioriteret,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen. Statsadvokaten kan samtidig bekræfte, at der er modtaget flere politianmeldelser vendt mod Danske Bank i sagen.

SØIK inddrager i sin efterforskning oplysninger og materiale fra Finanstilsynet i Danmark og er samtidig i dialog med en række internationale samarbejdspartnere. Der er således allerede indhentet et meget omfattende efterforskningsmateriale.

»Vi er i SØIK meget optaget af, at hver en sten i denne sag vendes. Det er for tidligt at sige, om vi ender med at rejse straffesag, og i sidste ende er skyldsspørgsmålet også op til domstolene. Jeg kan dog helt generelt sige, at hvidvaskkriminalitet har store skadevirkninger på vores samfund, og loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der ikke kan udtale sig om tidshorisonter på nuværende tidspunkt.

I hvidvaskloven og det bagvedliggende EU-direktiv står der, at sanktionerne for overtrædelse af hvidvaskloven skal være effektive, forholdsmæssige og have en afskrækkende effekt. I praksis tager fastsættelsen af bøder udgangspunkt i størrelsen af de samlede mistænkelige transaktioner, som en finansiel institution ikke har håndteret korrekt. Det betyder, at bøden væsentligt overstiger fortjenesten.

For yderligere oplysninger kontakt presse- og kommunikationsrådgiver Simon Gosvig på tlf. 72 68 90 54.