Hvidvasksekretariatets årsrapport 2022 er offentliggjort

Hvidvasksekretariatets årsrapport 2022 er offentliggjort

24. maj 2023
Af Anette Pedersen

Mistanker om hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet stiger. I alt modtog Hvidvasksekretariatet 89.783 underretninger i 2022, og det er det højeste antal nogensinde. Samtidig leverede sekretariatet 51.803 oplysninger videre til politikredsene, National enhed for Særlig Kriminalitet, Skattestyrelsen, PET og andre relevante myndigheder. Det fremgår af Hvidvasksekretariatets Årsrapport, der udkommer i dag.

En mistanke om terrorfinansiering, hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet bliver til en underretning, når fx pengeinstitutter, revisorer eller offentlige myndigheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som ud fra deres umiddelbare vurdering af mistanken, sender den til Hvidvasksekretariatet.

I 2022 modtog Hvidvasksekretariatet 75.970 af typen underretninger om mistænkelige transaktioner (STR), svarende til cirka 85 pct. af de knap 90.000 underretninger. Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er steget med godt 10.000. Antallet af underretninger om mistænkelige aktiviteter (SAR) udgjorde 13.589, hvilket er en stigning på knap 8.000 underretninger i forhold til 2021. Antallet af underretning om mulig terrorfinansiering er faldet fra 329 i 2021 til 234 i 2022.

Når Hvidvasksekretariatet har screenet underretningerne og videregiver oplysninger til en anden myndighed, fx en politikreds, sker det som en efterretningsoplysning, der kan indeholde oplysninger fra mere end én underretning. I 2022 blev der 51.803 gange sendt oplysninger videre fra 42.724 unikke underretninger til politiet (politikredsene og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)), PET, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder. Oplysninger fra samme underretning kan nemlig være relevant at videregive til flere myndigheder, fx til en politikreds og til Skatteforvaltningen. De 42.724 unikke underretninger er en stigning på 71 pct. sammenlignet med 2021. 

 

Læs Hvidvasksekretariatets Årsrapport 2022 her