Hvordan er arbejdslivet som anklager? Sommerskolen i anklagemyndigheden ruller igen

Hvordan er arbejdslivet som anklager? Sommerskolen i anklagemyndigheden ruller igen

25. august 2021
Af Gro Bremer Skouborg

20 studerende kommer denne uge helt tæt på livet som anklager. Imens får anklagemyndigheden mulighed for at spotte fremtidens anklagertalenter. Årets sommerskole er i gang.

20 jurastuderende fra hele landet er blevet udvalgt til at få en smagsprøve på livet som anklager. I fire dage bliver de undervist i blandt andet afhøringsteknikker, beviser og procedurer, inden de skal være anklager i en fiktiv retssag.

Siden 2013 har Rigsadvokatens lokaler og Københavns byret dannet rammerne for sommerskolen, hvor jurastuderende fra universiteter i hele landet får mulighed for at prøve kræfter med alt det, der hører med til arbejdet som anklager. Det giver dem en mulighed for at teste, om det er den rette karrierevej for dem.

Sommerskolen består af undervisning, teoretiske og praktiske opgaver, gruppeøvelser og sociale aftenarrangementer inden retten bliver sat på i Københavns Byret den sidste dag med en rigtig dommer og to domsmænd, hvor deltagerne skal gennemføre en hovedforhandling.

Signe Bille læser jura på Københavns Universitet, og hun har allerede høstet mange erfaringer de første to dage på sommerskolen om de meget forskellige faglige discipliner, som en anklager arbejder med dagligt. Om sit indtryk af anklagemyndigheden som arbejdsplads siger hun:

»Jeg havde nok forventet, at det var lidt mere stift i anklagemyndigheden. Men her er dejligt at være. Udover at det er ekstremt spændende og sjovt, så er det også nogle meget fagligt kompetente mennesker, der underviser. Jeg kan mærke, at de brænder for at fortælle om deres arbejde og for at fortælle om, hvorfor lige præcis anklagemyndigheden er et dejligt sted at være«.


Lærerige dage

De 20 jurastuderende gennemfører et program, der giver dem masser af ny læring, nye indtryk og nye bekendtskaber.

De prøver blandt andet kræfter med afhøringsteknikker, vidnepsykologi og retorik ligesom deltagerne får indblik i de beslutninger, der skal træffes, før anklageren kan sende en straffesag i retten. Der vil også blive sat fokus på retsarbejdet, bevisførelsen, proceduren og processen, hvilket kulminerer når de selv skal møde i retten.

Er du interesseret i sommerskolen? Læs mere om, hvordan du kan søge om at komme med næste år.