Københavns Politi

Københavns Politi

Kontakt os

Københavns Politi 
Polititorvet
1567 København V

Tlf.: 33 14 14 48
E-mail: kbh@politi.dk

Anklagemyndighedens telefontider
Alle hverdage 09.00-14.00

Om anklagemyndigheden ved Københavns Politi

Københavns Politi er Danmarks største politikreds med over 770.000 indbyggere. Kredsen dækker fire kommuner: København, Frederiksberg, Dragør og Taarnby og dækker et område på ca. 180 km².

I Københavns Politikreds er der omkring 3.000 ansatte, hvoraf de ca. 200 er ansat ved anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden fører straffesager i Københavns Byret og Retten på Frederiksberg.

Anklagemyndigheden i København er landets største og er derfor organiseret på en anden måde end en anklagemyndighed i en af landets øvrige politikredse. Anklagemyndigheden danner således rammen om tre almene advokaturer med stor sagsvolumen og specialområder, tre speciale advokaturer med hver deres specialeområde, en advokatur for Kvalitet og Viden, en advokatur for Særlig Efterforskning Øst samt en administrativ afdeling.

Almen Advokatur Berigelse
Advokaturen behandler straffesager om eksempelvis udlændinge, utryghedsskabende lejre, indbrud, røveri og tilhold. Advokaturens sager genererer også forskellige arrestantsager, der behandles af advokaturens eget arrestantteam i samarbejde med arrestantteamet i Almen efterforskning - berigelse.

Almen Advokatur Borgernær
Advokaturen behandler straffesager inden for borgernær kriminalitet som fx utryghedsskabende hashhandel, voldskriminalitet, indsatser på Christiania og digitale sexkrænkelser. Advokaturens sager genererer også forskellige arrestantsager, der behandles af advokaturens eget arrestantteam i samarbejde med arrestantteamet i Almen efterforskning - borgernær.

Almen Advokatur Særlov 
Advokaturen har en alsidig sagsportefølje bestående af færdselssager og et bredt udvalg af særlovssager, hvor nogle områder tæller mange sager eksempelvis arbejdsmiljøsager og fødevaresager, mens andre er færre i antal og med ekstra fokus på juridiske problemstillinger. Advokaturen behandler også særligt prioriterede straffelovssager i samarbejde med de to andre almene advokaturer.

Advokatur Økonomisk Kriminalitet
Advokaturen behandler alle kredsens sager vedrørende økonomisk kriminalitet, herunder sager om falske betalings- og bevismidler, underslæb, bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig, grov skattesvig, hvidvask m.v.
Advokaturen har også det juridiske ansvar for behandlingen af sagerne i Landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK), hvor der også er forankret anklagere.

Advokatur Personfarlig Kriminalitet
Advokaturen behandler de mest alvorlige straffesager om personfarlig kriminalitet, som eksempelvis drab, menneskehandel, seksualforbrydelser, hackersager, racismesager og sager om terror og andre forbrydelser mod staten.

Advokatur Organiseret Kriminalitet
Advokaturen behandler større efterforskningsmæssigt komplicerede sager om narkotikakriminalitet samt sager vedrørende den kriminalitet, der udøves af rocker- og bandegrupperinger, herunder drab og anden personfarlig kriminalitet, pengeafpresning m.v.

Administrativ afdeling
Administrativ afdeling har ansvaret for den administrative sagsbehandling i anklagemyndigheden og understøtter primært de 3 almene og 3 special advokaturer. De har endvidere personaleadministrationen vedrørende det administrative personale.

Advokatur Særlig Efterforskning Øst (SEØ) 
SEØ har til opgave at bekæmpe organiseret, kredsoverskridende kriminalitet med Københavns Politi som værtskreds og behandler større komplicerede sager vedrørende eksempelvis rocker-banderelateret kriminalitet, omrejsende kriminelle og organiseret indbrud. SEØ arbejder primært med fremadrettet efterforskning.

Advokatur kvalitet og viden
Advokaturen er anklagemyndighedens ledelsesstøtte og er ansvarlig for og understøtter kredsens kvalitets- og legalitetssikring. Advokaturen er ansvarlig for administrationen af Dommervagten og står også for mere kreative udfordringer som formidling af ny faglig viden, herunder udgivelse af nyhedsbrev til den lokale anklagemyndighed. Derudover har advokaturen anklagere i Visitationsafdelingen i Københavns Politi, der behandler sager og yder juridisk støtte til den indledende visitation af indkomne anmeldelser.