Københavns Politi

Københavns Politi

Kontakt os

Københavns Politi 
Polititorvet
1567 København V

Tlf.: 33 14 14 48
E-mail: kbh@politi.dk

Anklagemyndighedens telefontider
Alle hverdage 09.00-14.00

Om anklagemyndigheden ved Københavns Politi

Københavns Politi er Danmarks største politikreds med over 770.000 indbyggere. Kredsen dækker fire kommuner: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby og dækker et område på ca. 180 km².

I Københavns Politikreds er der pr. 1. maj 2021 ca. 3500 ansatte, hvoraf de ca.290 er ansat ved anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden fører straffesager i Københavns Byret og Retten på Frederiksberg.

Anklagemyndigheden i Københavns Politi er landets største og er derfor organiseret på en anden måde end en anklagemyndighed i en af landets øvrige politikredse. Anklagemyndigheden danner således rammen om Enheden for almene sager, der består af fire almene advokaturer, advokatur kvalitet og viden og advokatursekretariatet, samt Enheden for specielle sager, der består af tre specialadvokaturer og advokatur særlig indsats. Anklagerne i LCIK (Landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet), advokatur Særlig Efterforskning Øst og Grænse-center Øresund er endvidere forankret under anklagemyndigheden i Københavns Politi.

Enheden for almene sager

Almen advokatur berigelse

Advokaturen behandler sager vedrørende berigelseskriminalitet og har ansvaret for  arrestantteamet, der behandler alle de almene advokaturers arrestantsager.

Almen advokatur borgernær

Advokaturen behandler sager inden for borgernær kriminalitet, digitale sexkrænkelser og  overtrædelse af tilhold.

Almen advokatur narko/færdsel

Advokaturen behandler sager om færdsel og narkotika, herunder sager om utryghedsskabende narkotikahandel på gadeplan. 

Almen advokatur særlov

Advokaturen behandler sager om overtrædelse af særlove, udlændingesager, herunder sager vedr. utryghedsskabende lejre.

Advokaturen for kvalitet og viden

Advokaturen er anklagemyndighedens ledelsesstøtte. Tværfaglige opgaver og projekter, der berører anklagemyndigheden, er forankret i advokaturen. Advokaturen er endvidere ansvarlig for koordineringen af særligt fokuserede tilsyn og øvrige tilsyn indberetningsordninger o.lign. samt samarbejdet med Rigsadvokaten og Statsadvokaten i København, navnlig omkring kvalitet og legalitet. Endvidere yder advokaturen juridisk støtte til Visitationsafdelingen i kredsen og er ansvarlig for Dommervagten.

Advokatursekretariatet

Advokatursekretariatet er opdelt i tre administrative sektioner, der hver især understøtter de almene advokaturer og specialadvokaturerne.

Enheden for specielle sager

Advokaturen for personfarlig kriminalitet

Advokaturen behandler alvorlige sager vedrørende personfarlig kriminalitet herunder voldtægtssager, overgreb mod børn og drab. Advokaturen varetager desuden videoafhøring af børn og behandlingen af politiske sager.

Advokaturen for organiseret kriminalitet

Advokaturen behandler sager vedrørende organiseret kriminalitet herunder banderelateret kriminalitet, grov narkokriminalitet og grove våbensager.

Advokaturen for økonomisk kriminalitet

Advokaturen behandler sager vedrørende økonomisk kriminalitet herunder toldsager, underslæb, bedrageri og ophavsretsager. Advokaturen er desuden organisatorisk advokatur for LCIK (Landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet).

Advokatur særlig indsats

Advokaturen er en midlertidig advokatur, der i en 3 årig periode skal nedbringe  ophobningen af ældre straffesager i anklagemyndigheden i Københavns Politi.

Advokatur SEØ (Særlig efterforskning øst) og GCØ (Grænsecenter Øresund)

Advokaturen behandler de sager, der varetages i Særlig Efterforskning Øst og Grænsecenter Øresund.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi organisationsdiagram