Københavns Politi

Københavns Politi

Kontakt os

Københavns Politi 
Polititorvet
1567 København V

Tlf.: 33 14 14 48
E-mail: kbh@politi.dk

Åbningstider 
Mandag, onsdag og fredag: 8:00-15:00 
Tirsdag og torsdag: 8:00-16:00

Om anklagemyndigheden ved Københavns Politi

Københavns Politi er Danmarks største politikreds med over 700.000 indbyggere. Kredsen dækker over fire kommuner: København, Frederiksberg, Dragør og Taarnby og dækker et område på ca. 180 km².

Det daglige politiarbejde udgår fra tre politistationer: Station Amager, Station Bellahøj og Station City. Til hver af politistationerne hører desuden et antal lokal- og nærpolitistationer, hvor borgerbetjeningen foregår mere lokalt i bydelene. Lokalpolitiindsatsen er i dag primært forankret i ordningen med “Din betjent”, hvor Københavns Politikreds er opdelt i et antal sektorer, hvortil der er tilknyttet lokale politibetjente.

I Københavns Politikreds er der omkring 2.700 ansatte, hvoraf de ca. 200 er ansat ved anklagemyndigheden. ​Anklagemyndigheden fører straffesager i Københavns Byret og Retten på Frederiksberg.

Anklagemyndigheden er organiseret i 7 advokaturer, en administrativ afdeling samt en sektion for kvalitet og viden. 

Advokatur Bellahøj 
Advokatur Bellahøj understøtter og behandler sager fra Station Bellahøj og Station Amager. Her behandles også sager vedr. overtrædelse af udlændingeloven samt sigtede- og arrestantsager vedrørende dokument- og personelfalsk fra Københavns Lufthavn. Advokaturchefen på Bellahøj har det ledelsesmæssige ansvar for Dommervagten på Politigården.

Advokatur City
Advokatur City understøtter og behandler bl.a. sager fra den lokale efterforskning på Station City i relation til både sigtede- og arrestantsager.

Advokatur Task Force Øst 
Advokatur for Task Force Øst bistår og behandler sager fra Task Force Øst, der efterforsker rocker- og bandekriminalitet på hele Sjælland. 

Advokatur for særlovskriminalitet 
Advokatur for særlovskriminalitet behandler hovedparten af kredsens straffesager om overtrædelse af særlovgivningen, herunder overtrædelser af miljø- og arbejdsmiljølovgivningen, toldloven, registreringsafgifter, ophavsret mv. 

Advokatur for økonomisk kriminalitet 
Advokatur for økonomisk kriminalitet behandler alle kredsens sager vedrørende økonomisk kriminalitet, herunder sager om falske betalings- og bevismidler, underslæb, bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig, grov skattesvig, hvidvask m.v.

Advokatur for personfarlig kriminalitet 
Advokatur for personfarlig kriminalitet behandler alle sager om personfarlig kriminalitet, herunder bl.a. drab, drabsforsøg, grov vold, seksualforbrydelser, rufferisager og sager om menneskehandel i forbindelse med prostitution, røverier, grove afpresningssager, brandsager, børnebortførelsessager, racismesager og sager om terror og andre forbrydelser mod staten. 

Advokatur for organiseret kriminalitet 
Advokatur for organiseret kriminalitet behandler større, efterforskningsmæssigt komplicerede sager om narkotikakriminalitet samt sager vedrørende den kriminalitet, der udøves af rocker- og bandegrupperinger, herunder drab og anden personfarlig kriminalitet, pengeafpresning m.v.

Administrativ afdeling 
Administrativ afdeling har ansvaret for den administrative sagsbehandling i Anklagemyndigheden og har hertil personaleadministrationen vedrørende det administrative personale.

Sektionen for kvalitet og viden 
Sektionen for kvalitet og viden er ansvarlig for og understøtter kredsens kvalitets- og legalitetssikring, vidensdeling, intern udvikling, samarbejde med retterne, Anklagemyndighedens interne uddannelsesmæssige initiativer samt retsanmodninger.