Kokainsag afgjort med samlet dom på 122 års fængsel

Kokainsag afgjort med samlet dom på 122 års fængsel

20. november 2023

Ni mænd dømt lange fængselsstraffe i vidtforgrenet narkotikaorganisation.

Københavns Byret har i dag idømt ni mænd samlet 122 års fængsel i en omfattende sag om organiseret indsmugling, distribution og handel med særdeles store mængder kokain.

Retten fandt det bevist, at de dømte indtog forskellige roller i en narkotikaorganisation, der samlet håndterede over 400 kilo kokain. Der var tale om en kompetent organisation, der stod bag kokainhandlen i en periode fra foråret 2019 til efteråret 2021.

De nu dømte havde adgang til store pengebeløb, der muliggjorde handel med store ladninger af kokain, og de var eksempelvis i besiddelse af udstyr til at undersøge rum for potentiel skjult overvågning. De anvendte krypteret kommunikation til at koordinere distribution og handel med narkotika, ligesom de blandt andet også anvendte biler med hemmelige rum til transporten.

Kokainen blev leveret til en lang række adresser i Københavnsområdet, herunder ved Valby Vandkulturhus, Sydhavn Station, Brønshøj, Kastrup, Sundby, DR Byens Metrostation, Brøndby og på Frederiksberg.

Fire af de dømte var bagmænd i organisationen, og de blev af retten idømt særligt lange fængselsstraffe. En 48-årig britisk statsborger blev idømt 15 års fængsel. De tre andre – en 49-årig, en 32-årig og en 27-årig blev straffet med fængsel i henholdsvis 16 år, 18 år og 17 år.

Der er tidligere afsagt domme i sagskomplekset, hvor i alt 18 personer er blevet dømt.

Anklager i NSK, Jelena Vestergaard Hansen, siger:

”I sagen her har der været tale om en narkotikaorganisation, der har opereret med kokainhandel på et sjældent set niveau i Danmark. Der er indsmuglet og videredistribueret kokain i så store mængder, at det må karakteriseres som engros-virksomhed i underverdenen.  En meget omfattende efterforskning har dog formået at standse organisationen og sikre meget solide beviser i sagen.”

Specialanklager i SSK, Louise Pedersen, siger:

”Mængden af narkotika, antallet af involverede i kriminaliteten samt den omfattende og systematiske fremgangsmåde er alle forhold, der taler for, at der har været tale om handel med kokain under særdeles skærpende omstændigheder, og på den baggrund er jeg godt tilfreds med, at retten har statueret et eksempel og idømt flere af gerningsmændene meget lange fængselsdomme.”

Én af de dømte blev udvist af Danmark for bestandigt. Tre blev udvist med indrejseforbud i seks år.

Dommene i byretten fordelte sig således:

49 årig: 16 års fængsel
49-årig: 15 års fængsel
48-årig: 15 års fængsel
32-årig: 18 års fængsel
29-årig: 12 års fængsel
28-årig: 14 års fængsel
27-årig: 17 års fængsel
26-årig: 11 års fængsel
25-årig: 4 års fængsel (tillægsstraf til tidligere dom)