Kvinde tiltales for at fremme terrororganisationen Islamisk Stat i Khorasan-provinsen

Kvinde tiltales for at fremme terrororganisationen Islamisk Stat i Khorasan-provinsen

27. januar 2023
Af Anette Pedersen

En 26-årig kvinde tiltales for at være indrejst i Afghanistan og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat i Khorasan-provinsen (ISKP). Kvinden har ifølge tiltalen virket som hjemmegående husmor for og hustru til personer, der var aktive i ISKP, hvorved hun bidrog til, at ISKP kunne opretholde og konsolidere sin position i området.
 

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om, at der kan rejses tiltale mod en 26-årig kvinde. Kvinden, der er dansk statsborger, ankom i december 2021 til Danmark.

Den 26-årige kvinde tiltales for i perioden fra juli 2017 til maj 2021 at være indrejst i Afghanistan og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen ISKP ved, at hun gennem sin tilstedeværelse og som mor til mindreårige børn og hustru til personer, som var aktive i terrororganisationen ISKP, bidrog til, at ISKP kunne opretholde og konsolidere sin position i området.

Tiltalen mod kvinden sker efter straffelovens § 114 e, 1. pkt. Sagen er rejst af Statsadvokaten i København.

”Som vi har set det med Vestre Landsrets dom af 19. december 2022, så kan man blive anset for at fremme en terrororganisations virksomhed, hvis man virker som husmor for og hustru til en eller flere personer, der er aktive i en terrororganisation. Det er dét, vi mener, at der er beviser for, at den 26-årige kvinde har gjort, mens hun opholdt sig i Afghanistan. Vi mener også, at det er en skærpende omstændighed, at perioden var så lang, som den var,” siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.

Kvinden blev anholdt ved ankomsten til Danmark den 10. december 2021 og har været varetægtsfængslet siden.

Sagen mod den 26-årige er rejst som en nævningesag, da anklagemyndigheden vurderer, at der kan blive tale om at straffe den tiltalte med 4 års fængsel eller mere.

Sagen er berammet ved Retten på Frederiksberg fra den 21. august 2023.
 

Pressehenvendelser rettes til anklagemyndighedens pressetelefon på telefonnummer 72689008.