Lasse Boje bliver ny politidirektør i national efterforskningsenhed

Lasse Boje bliver ny politidirektør i national efterforskningsenhed

01. juli 2021

Justitsministeren har indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at Lasse Boje udnævnes til politidirektør i den kommende nationale efterforskningsenhed pr. 1. august 2021.

Lasse Boje er uddannet cand. jur. og har været direktør i Center for Straffuldbyrdelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen siden 2020. Før det var han ansat i Justitsministeriets departement, senest som afdelingschef for Beredskabsafdelingen samt Politi- og Strafferetsafdelingen, ligesom han tidligere har været afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet. Han har tidligere været kontorchef i Justitsministeriets Sikkerhedskontor og Strafferetskontor samt souschef i Statsrets- og Menneskeretskontoret. Lasse Boje startede sin karriere i Rigspolitiet, hvor han blandt andet var fungerende sekretariatschef i Politiafdelingens Juridiske Sekretariat.

”Det er afgørende for sammenhængskraften i samfundet, at myndighederne sætter ind over for dem, der har mest at vinde på kriminaliteten i Danmark. Derfor skal politiet og anklagemyndigheden være bedst muligt rustet til at bekæmpe organiseret og økonomisk kriminalitet, og jeg ser meget frem til at stå i spidsen for den nye nationale enhed, som får en helt central rolle i den samlede myndighedsindsats på området. I første omgang handler det om, at vi får bygget enheden op, og jeg glæder mig til samarbejdet med de øvrige dele af politiet og anklagemyndigheden samt de mange dygtige ledere og medarbejdere, der allerede er i fuld gang med at skrue tingene sammen på den rigtige måde,” siger Lasse Boje.

Se CV