Mand tiltalt for billigelse af terror

Mand tiltalt for billigelse af terror

18. december 2023
Af Anette Pedersen

Foreløbig status vedrørende sager om overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2 og 3, er, at der er rejst tiltale mod en 26-årig mand fra København for offentlig billigelse af terrorhandlinger. Tre andre sager er henlagt.

Statsadvokaten i København har vurderet de første sager om overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2 og 3, med relation til Hamas' angreb mod Israel den 7. oktober 2023. Det er Statsadvokaten i København, der har overtaget tilsynet med sagerne, uanset hvor i landet overtrædelserne er begået, således at alle sager fra hele landet forelægges for Statsadvokaten i København til afgørelse af, om der skal rejses tiltale, eller sagerne skal henlægges.

Status er pr. 15. december 2023, at en person er tiltalt for offentlig billigelse af terror efter straffelovens § 136, stk. 2, og at yderligere tre sager er henlagt.

”Det er strafbart offentligt at udtrykke billigelse af terrorhandlinger. Det kan dreje sig om ytringer på internettet, i medierne eller i det offentlige rum. Derfor rejser vi en straffesag mod en 26-årig mand, fordi det er vores vurdering, at vi kan bevise, at han har fremsat ytringer, som billiger en terrorhandling. Ytringerne er fremsat via en profil på Snapchat, og dermed har de kunnet udbredes til en større kreds af følgere. Vi har samtidig lukket tre andre sager, fordi der ikke var tale om en udtrykkelig billigelse af en terrorhandling i straffelovens forstand,” siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.

Statsadvokaten i København er orienteret om, at en række sager fortsat er under efterforskning i politikredsene. I alt er der i politikredsene oprettet 32 sager pr. 15. december 2023 om offentligt billigelse af terrorhandlinger.

Efter straffelovens § 136, stk. 2, kan den, der offentligt udtrykkeligt billiger en terrorhandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

 

For yderligere oplysninger kontakt anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.