Mand tiltalt for forsøg på grov vold mod ambassadør i København

Mand tiltalt for forsøg på grov vold mod ambassadør i København

23. juni 2023
Af Anette Pedersen

En 33-årig mand tiltales for forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod en ambassadør på en fremmed nations ambassade i Danmark. Han tiltales desuden for hærværk af betydeligt omfang og forsøg herpå mod ambassadens biler og bygninger.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om, at der kan rejses tiltale mod en 33-årig mand. Manden tiltales for den 7. oktober 2022 at have skaffet sig adgang til en fremmed nations ambassades område og forsøgt at begå grov vold mod ambassadøren ved at løbe frem mod denne med en kniv løftet foran sig i den hensigt at stikke. Han tiltales også for bl.a. hærværk, til dels af betydeligt omfang, og for forsøg på hærværk mod bygninger og biler på ambassaden

Den 33-årige blev overmandet af en ansat på ambassaden, uden at ambassadøren fik nogen fysiske skader.

Den 33-årige blev kort efter anholdt af Københavns Politi og har været varetægtsfængslet siden hændelsen, størstedelen af tiden i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

Tiltalen mod manden er rejst efter straffelovens § 114 a, nr. 2, jf. § 245, stk. 1, jf. § 21, subsidiært § 114 a, nr. 2, jf. § 266, stk. 1. Straffelovens § 114 a, nr. 2, fordobler som udgangspunkt den normale strafferamme, hvis nogen foretager angreb på f.eks. diplomatiske repræsentanter.

Sagen er rejst af Statsadvokaten i København.

”Det er alvorligt, hvis fremmede nationers diplomater ikke kan udføre deres arbejde i Danmark uden frygt for overfald. Vi har derfor rejst tiltalen efter straffelovens § 114 a, nr. 2, som netop skal give diplomatiske repræsentanter en særlig beskyttelse,” siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.
Sagen er rejst som en domsmandssag ved Københavns Byret. Der nedlægges påstand om dom til behandling på psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af længstetid. Der er taget forbehold for nedlæggelse af påstand om udvisning.

Sagen er endnu ikke berammet.
 

Pressehenvendelser rettes til anklagemyndighedens pressetelefon på telefonnummer 72689008.