Mød anklagemyndigheden på Folkemødet

Mød anklagemyndigheden på Folkemødet

13. juni 2022

Anklagemyndigheden er med på Folkemødet. Du finder os på stand B13 på Nordlandspladsen.

Du kan møde os fra torsdag den 16. juni til søndag den 19. juni på vores stand til en uformel snak, til spørgsmål eller til et af vores oplæg. 

Torsdag den 16. juni

13.00: Kampen mod organiseret kriminalitet
Udviklingen i kriminalitetsbilledet fortæller en historie om vækst i samfundsnedbrydende kriminalitetsformer som bandekriminalitet, organiseret narkohandel, ulovlig våbenhandel, hvidvask, organiseret skatteunddragelse etc. 

Den nye Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) skal sammen med den ligeledes nye National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) være spydspids i bekæmpelsen af den mest alvorlige organiserede kriminalitet.

Vicestatsadvokat Kristian Kirk fra SSK fortæller, hvordan de nye enheder vil løfte den samfundskritiske opgave, det er at håndtere de komplicerede straffesager. Torsdag deltager specialanklager Lasse Biehl fra NSK i oplægget.

15.00: Ytringsfrihed på sociale medier – hvornår bliver ord ulovlige?
Debattonen på Facebook er blevet hårdere i løbet af det seneste år. Det mener 65 % af de adspurgte i en undersøgelse fra marts 2022.

Men hvornår ligger vi under bagatelgrænsen, og hvornår bliver den grove tone strafbar? Et spændende og relevant spørgsmål, som specialanklager Melissa Fernandez fra Rigsadvokaten gør dig klogere på.

Oplægget er især for dig, der arbejder med unge eller rådgiver unge, deltager i debatten på sociale medier eller bare er nysgerrig på rammerne for ytringsfriheden på sociale medier.

17.00: Sagen, der skrev dansk retshistorie – grundlovssagen mod Loyal to Familia
I september 2021 blev Loyal to Familia (LTF) endegyldigt opløst ved dom, da Højesteret satte punktum for en af de mest principielle og komplicerede sager i dansk retshistorie. Dommen handler om grænserne for beskyttelsen af borgernes grundlovssikrede foreningsfrihed og er den første af sin slags i Danmark.  

Men hvorfor blev sagen mod LTF rejst, når der ikke tidligere er rejst lignende opløsningssager mod andre grupperinger af kriminelle? Var en bandegruppering som LTF en forening, der var beskyttet af grundloven? Og hvilken efterforskning og bevisførelse lå til grund for, at domstolene besluttede at opløse LTF? 

Kig forbi, når anklagerne Lasse Biehl og Emil Folker, der førte sagen i by- og landsret, for første gang holder foredrag om sagens bevismæssige og processuelle udfordringer og om den anklagerfaglige strategi, de brugte i retten. 

Fredag den 17. juni

11.00: Straffesag eller ej? Retfærdighedens svære spørgsmål
En kvinde findes død, og politiet efterforsker sagen som en drabssag og sigter en person for drabet. Fra politiet overgår sagen til anklagemyndigheden, som nu skal vurdere, om det skal være en straffesag, der skal for domstolene. 

Hvad sker der, når sagen lander på anklagerens bord? Og er beviserne stærke nok til at rejse tiltale? 

Kom helt tæt på anklagerens arbejde, og vær med til at gennemgå beviserne i en svær straffesag med statsadvokat Henriette Rosenborg. 

13.30: Mød rigsadvokaten – landets øverste anklager
Rets- og krimireporter Astrid Søndberg fra TV 2 interviewer rigsadvokat Jan Reckendorff om bl.a. den magt og det ansvar, der følger med jobbet som rigsadvokat. 

Jan Reckendorff er øverste leder for en myndighed, som alene sidste år rejste omtrent 150.000 tiltaler, har stor pressebevågenhed og er en af de mest attraktive juridiske arbejdspladser i landet.

De kommer ind på de største og mest opsigtsvækkende sager og de mest betydningsfulde beslutninger i hans karriere, og de taler om, hvordan det er at stå i spidsen for en organisation, der har stor betydning for alle danskere, for vores retsfølelse og for hele vores retssystem. 

16.00: Sagen, der skrev dansk retshistorie – grundlovssagen mod Loyal to Familia
Gentagelse af oplægget fra fredag.

Lørdag den 18. juni

11.00: Straffesag eller ej? Retfærdighedens svære spørgsmål
Gentagelse af oplægget fra torsdag. Denne gang møder du dog kun vicestatsadvokat Kristian Kirk fra SSK.

14.00: Kampen mod organiseret kriminalitet
Gentagelse af oplægget fra torsdag.

16.30: Ytringsfrihed på sociale medier – hvornår bliver ord ulovlige?
Gentagelse af oplægget fra torsdag.

Du kan finde stand B13 på kortet her