National enhed for Særlig Kriminalitet

National enhed for Særlig Kriminalitet

Kontakt os

National enhed for Særlig Kriminalitet
Ejby Industrivej 125-135
2600 Glostrup

Tlf. 45 15 59 99 
E-mail: nsk@politi.dk  

Om anklagemyndigheden ved National enhed for Særlig Kriminalitet

Anklagemyndigheden ved National enhed for Særlig Kriminalitet er organiseret i fem advokaturer med hver sit fokusområde.

Advokaturen for Kvalitet og Udvikling har det overordnede ansvar for tilsyn med og kvalitets- og legalitetssikringen af straffesagerne i NSK. Advokaturen for Kvalitet og Udvikling har derudover det anklagerfaglige ansvar for NCIK. Endelig arbejder Advokaturen for Kvalitet og Udvikling tæt sammen med ledelsessekretariatet og udviklingsafdelingen i staben om tværgående opgaver.

Advokaturen for Organiseret og Økonomisk Kriminalitet VEST er placeret i Vestdanmark og behandler straffesager om organiseret og økonomisk kriminalitet med fokus på Vestdanmark.

Advokaturen for Organiseret Kriminalitet ØST er placeret i Østdanmark og behandler straffesager om organiseret og grænseoverskridende kriminalitet med fokus på Østdanmark og Øresundsregionen.

Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet 1 er placeret i Østdanmark og behandler straffesager inden for følgende sagsområder:

  • IPR

  • Konkurrence

  • Sporing af udbytte

  • Finans/Børs

  • Hvidvask

Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet 2 er placeret i Østdanmark og behandler straffesager inden for følgende sagsområder:

  • Bedrageri, bl.a. udbyttesagerne

  • Internationale straffesager og korruption

  • Skatte- og afgiftssager