Niels Holcks udleveringssag skal for retten

Niels Holcks udleveringssag skal for retten

23. juni 2023
Af Anette Pedersen

Rigsadvokaten indstiller til Retten i Hillerød, at der sker udlevering af Niels Holck til strafforfølgning i Indien. Det er nu op til domstolene at træffe den endelige afgørelse i sagen.

Rigsadvokaten har afsluttet sin undersøgelse om udlevering af Niels Holck, som Indien har begæret udleveret til strafforfølgning i en sag om våbensmugling. Rigsadvokatens indstilling er, at udleveringslovens betingelser for udlevering er opfyldt. Anklagemyndigheden vil derfor indbringe sagen for Retten i Hillerød med påstand om, at Niels Holck skal udleveres til Indien. 

Retten i Hillerød skal under sagen tage stilling til, om retten er enig i, at betingelserne i udleveringsloven er opfyldt, og om der på den baggrund skal ske udlevering af Niels Holck til Indien. 

”Der er tale om en meget kompleks sag, som derfor har været lang tid undervejs. På baggrund af de oplysninger, vi har i sagen, og de undersøgelser, der er pågået, er det vores vurdering, at kravene i udleveringsloven er opfyldt, og nu indbringer vi sagen for retten med indstilling om, at Niels Holck bliver udleveret. Den indstilling skal retten have lejlighed til at vurdere. Når byretten har truffet sin afgørelse, vil den på sædvanlig vis kunne indbringes for landsretten,” siger statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen, Rigsadvokaten. 

Hvis Niels Holck bliver udleveret til Indien, skal han tilbage til Danmark, når den indiske straffesag er afsluttet. Bliver han dømt i Indien, skal han således afsone en eventuel straf i Danmark.


  
FAKTA: 
Indien begærende Niels Holck udleveret første gang i 2002. I 2011 traf Østre Landsret afgørelse om, at han ikke kunne udleveres, fordi retten vurderede at betingelserne for udlevering ikke var opfyldt. 
Indien fremsendte en ny udleveringsanmodning i 2016.

På baggrund af anmodningen har Rigsadvokaten foretaget flere undersøgelser og indhentet en række supplerende oplysninger fra Indien. Ikke mindst i relation til de forhold, som førte til, at Østre Landsret i 2011 afviste at udlevere Niels Holck til Indien. Det har nu mundet ud i, at Rigsadvokaten har indstillet til retten, at der sker udlevering. Anmodningen er behandlet efter reglerne i udleveringslovens kapitel 2, 5 og 6, som man kan læse mere om her.

Pressehenvendelser til anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.